Olkusz z budżetem na 2021 rok

Na przedświątecznej sesji Rady Miejskiej w Olkuszu uchwalony został budżet Miasta i Gminy Olkusz na 2021 rok. Sesja odbyła się w trybie zdalnym. Za przyjęciem uchwały budżetowej zagłosowało 13 radnych, a 8 wstrzymało się od głosu.

Budżet na rok 2021 ustalamy w bardzo niepewnej sytuacji związanej z epidemią koronawirusa. Trudno dziś oszacować, jak długo będziemy mierzyć się z ograniczeniami dla gospodarki, które mają bezpośrednie przełożenie na kondycję finansową naszego samorządu. Jestem jednak przekonany, ze dzięki dobrej współpracy zrealizujemy szereg inicjatyw sprzyjających rozwojowi Gminy Olkusz – mówił w uzasadnieniu do uchwały Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik.

Gospodarz „Srebrnego Miasta” wskazał również na najważniejsze wyzwania nadchodzącego roku. Oprócz niepewności związanej z pandemią, podkreślił on rosnące wydatki oświatowe, głównie wynikające z rządowych zmian naliczania wynagrodzenia. Subwencja oświatowa w planie budżetu na 2021 rok wystarczy bowiem na pokrycie nieco ponad 46% wszystkich wydatków związanych z edukacją. Burmistrz wyliczył także większość inwestycji, które będą realizowane w przyszłym roku. Często są to zadania wieloletnie, dlatego poniższe kwoty dotyczą wyłącznie wydatków zaplanowanych na nadchodzące 12 miesięcy. Ogólna wartość inwestycji może natomiast być znacznie wyższa.

• Budowa łącznika między ul. Króla Kazimierza Wielkiego a ul. Świętokrzyską za 410 tys. złotych
• Przebudowa drogi w Braciejówce za 150 tys. złotych
• Przebudowa ul. Orzeszkowej za 200 tys. złotych
• Przebudowa ul. Nullo za 800 tys. złotych
• Przebudowa ul. Słowackiego za ponad 1 mln złotych
• Przebudowa ul. Batalionów Chłopskich za 200 tys. złotych
• Przebudowa ul. Jasnej za 200 tys. złotych
• Przebudowa ul. Kapitana Hardego za 400 tys. złotych
• Przebudowa ul. Leśnej za 250 tys. złotych
• Przebudowa ul. Sosnowej za 200 tys. złotych
• Przebudowa ul. Strzelców Olkuskich za 300 tys. złotych
• Utworzenie pętli rowerowych i infrastruktury turystycznej za blisko 940 tys. złotych
• Rozbudowa budynku remizy OSP w Gorenicach za 1,3 mln złotych
• Budowa monitoringu za 200 tys. złotych
• Rozbudowa boiska w Sienicznie za blisko 100 tys. złotych
• Modernizacja sanitariatów w Przedszkolu Nr 10 za 160 tys. złotych
• Budowa budynku zaplecza sportowego z trybunami na Czarnej Górze za 3 mln złotych
• Realizacja programu „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”, zwiększającego wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w naszej gminie za przeszło 1,7 mln złotych
• Rewitalizacja Kwartału Królewskiego z multimedialną trasą turystyczną w podziemiach za przeszło 2,8 mln złotych
• Zagospodarowanie zamku w Rabsztynie za ponad 300 tys. złotych

Planowane jest również przekazanie dotacji w wysokości 200 tys. złotych dla Powiatu Olkuskiego na realizację przebudowy drogi powiatowej – ul. Długiej w Olkuszu. W 2021 roku będą realizowane także zadania z funduszu sołeckiego oraz przesunięte z 2020 roku zadania budżetu obywatelskiego. Warto podkreślić, że realizacja tak wielu inwestycji majątkowych jest możliwa dzięki pozyskiwanym dofinansowaniom zewnętrznym.

Michał Pasternak

Młody działacz społeczny, interesujący się sprawami lokalnymi ziemi olkuskiej, prawem oraz gospodarką.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *