Olkuskie Spacery Historyczne 2023. Uczestnicy poznawali zagadki malowideł ściennych w olkuskiej bazylice.

2023-03-15 /24
Olkuskie Spacery Historyczne 2023. Uczestnicy poznawali zagadki malowideł ściennych w olkuskiej bazylice.
źródło: fot. UMiG Olkusz

W ramach tegorocznej edycji akcji „Olkuskie Spacery Historyczne” prawie trzydzieści osób wzięło udział w spacerze historycznym pt. „Zagadki malowideł ściennych w olkuskim kościele św. Andrzeja”. Uczestnicy, których oprowadzali przewodniczka jurajska Agnieszka Lis oraz historyk Jacek Sypień, mieli okazję poznać tajemnice malowideł ściennych w olkuskiej bazylice.

Podczas zwiedzania przewodnicy przedstawili postać profesora Józefa Dutkiewicza, który od 1960 roku kierował pracami przy odkryciu i konserwacji zabytkowych polichromii w olkuskiej bazylice. Niestety, profesor Dutkiewicz zginął tragicznie 7 września 1968 roku w wyniku upadku z rusztowania w olkuskim kościele. Tablica w prezbiterium olkuskiej świątyni upamiętnia ten fakt.

Uczestnicy mieli również okazję zobaczyć, jak wcześniej wyglądało wnętrze olkuskiej świątyni na archiwalnych fotografiach oraz dowiedzieć się o historii odkrycia i konserwacji zabytkowych polichromii w prezbiterium i kaplicy świętej Anny. Szczególne zainteresowanie budziła opowieść o niezwykłych malowidłach zdobiących filary nawy głównej. Okazało się, że herb Olkusza z 1592 roku, widniejący na wschodniej ścianie prezbiterium, jest najstarszym, barwnym wizerunkiem herbu miasta.

Spacer cieszył się dużym zainteresowaniem, a wśród uczestników nie zabrakło turystów z Małopolski i Śląska. Każdy z nich otrzymał ulotki o historii i zabytkach olkuskiego kościoła opracowane i wydane przez olkuski ratusz.

Ewa Grzebyk

Ewa Grzebyk