Olkuskie nagrody „Cordis Nobilis” dla „Szlachetnych Serc” rozdane po raz 10.

2 lutego odbyło się tradycyjne spotkanie noworoczne przedstawicieli samorządu Gminy Olkusz, środowisk biznesu, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych. Punktem kulminacyjnym uroczystości było wręczenie przez Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz Romana Piaśnika nagród „Cordis Nobilis”, przyznawanych już po raz 10. „Szlachetnym Sercom”, czyli osobom i organizacjom, wyróżniającym się aktywną i bezinteresowną pracą na rzecz innych w pięciu kategoriach: Organizacja, Filantrop, Wolontariusz, Nauczyciel oraz Osoba.

Adam Asnyk powiedział, że „dla serc szlachetnych najwyższą rozkoszą gdy drugim radość w niedoli przynoszą”. Te słowa są bardzo prawdziwe i świadczą o tym, iż żadna z nagród nie równa się uczuciom, jakie towarzyszą ludziom szlachetnego serca, ludziom, którzy bezinteresownie niosą pomoc osobom najbardziej potrzebującym, starszym, niepełnosprawnych i pokrzywdzonym przez los. To właśnie im przeznaczona jest prestiżowa nagroda „Cordis Nobilis”. Doceniamy ich działania, bo każda z tych osób, które tworzą już panteon wybitnych Olkuszan, zasługuje na naszą wdzięczność – docenił laureatów nagrody Roman Piaśnik.

W kategorii „Organizacja” nagrody przyznawane są dla organizacji pozarządowej za najwartościowsze przedsięwzięcia służące budowaniu wspólnego dobra. Laureatem zostało Stowarzyszenie „Zamek Rabsztyn” w Olkuszu. Powstało ono w w 2000 roku, a jego założyciele za główny cel swojego działania uznali ratowanie zamku w Rabsztynie przed zniszczeniem i popularyzację tego cennego zabytku. W 2003 roku z inicjatywy tego stowarzyszenia odbył się pierwszy Turniej Rycerski w Rabsztynie. W ubiegłym roku odbyła się jego 14. edycja i stanowi on największą tego typu imprezę w Małopolsce Zachodniej, w której udział wzięło ponad 1000 osób. W 2018 roku „Zamek Rabsztyn” był współorganizatorem Święta Szlaku Orlich Gniazd, wydając m.in. książkę oraz kartkę pocztową. Członkowie stowarzyszenia podczas wszystkich imprez na zamku oprowadzają ponadto społecznie po nim turystów. Warto zaznaczyć także, że Stowarzyszenie „Zamek Rabsztyn” otrzymało wyróżnienie Narodowego Instytutu Dziedzictwa i zostało wyróżnione w konkursie dla najlepszych organizacji pozarządowych w Małopolsce.

51268228 1242417115914127 3123319459104686080 o - Olkuskie nagrody "Cordis Nobilis" dla "Szlachetnych Serc" rozdane po raz 10.

W kategorii „Filantrop” nagrody przyznawane są z kolei dla darczyńców i sponsorów za finansowe wspieranie działalności społecznej. Laureatem nagrody w tej kategorii została firma cateringowa „Artur Sokół”, działająca od blisko 30 lat. Od początku swojej działalności aktywnie angażuje się ona w życie społeczne i kulturalne Olkusza, wspierając dziesiątki olkuskich stowarzyszeń i szkół. Właściciele od kilku lat pomagają także w organizacji Wigilii Mieszkańców na olkuskim Rynku, w której osoby samotne oraz znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej mogą wziąć udział we wspólnym wigilijnym posiłku. Firma „Artur Sokół” jest ponadto fundatorem posiłków regeneracyjnych dla uczestników największego olkuskiego biegu ulicznego „Srebrna Dziesiątka” oraz współpracuje z Galerią Sztuki Współczesnej „Biuro Wystaw Artystycznych” w Olkuszu, Miejskim Ośrodkiem Kultury w Olkuszu i organizacjami pozarządowymi.

cordis 3 - Olkuskie nagrody "Cordis Nobilis" dla "Szlachetnych Serc" rozdane po raz 10.

W kategorii „Wolontariusz” nagrody przyznawane są natomiast osobom stawiającym pierwsze kroki w pracy społecznej. Laureatką tegorocznej edycji nagrody została Ewa Gruszka, a wyróżnienie otrzymał Kacper Żurek. Pani Ewa jest niezwykle aktywną wolontariuszką Koła Caritas i Koła Wolontariackiego w swojej szkole. Uczestniczy ona w zbiórkach żywności i pieniężnych dla osób ubogich i chorych, wspólnie z osobami starszymi przygotowuje kartki świąteczne i bożonarodzeniowe upominki świąteczne w Domu Pomocy Społecznej w Olkuszu, pomagała w organizacji Małopolskich Dni Osób Niepełnosprawnych, wspierała organizację spartakiady dla przedszkolaków w Przedszkolu Integracyjnym w Olkuszu i współpracuje w wielu akcjach charytatywnych z Olkuskim Kołem Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie. Kacper Żurek jest z kolei uczniem klasy maturalnej I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu. Od 6 lat pracuje on jako wolontariusz w Stowarzyszeniu „Wszyscy dla Wszystkich” w Olkuszu, jest realizatorem dźwięku i aktywnym uczestnikiem akcji charytatywnych organizowanych przez to stowarzyszenie oraz aktywnie włącza się w projekt „Lektorium”, w którym udziela pomocy w nauce swoim młodszym kolegom.

51233326 1242419395913899 8177012338763759616 o - Olkuskie nagrody "Cordis Nobilis" dla "Szlachetnych Serc" rozdane po raz 10.

W kategorii „Nauczyciel” nagroda przyznawana jest dla odmiany za działalność na rzecz wychowania dzieci i młodzieży, wykraczającą poza zwykłe obowiązki. Laureatką nagrody „Cordis Nobilis” w tej kategorii została nauczyciel religii w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Francesco Nullo w Olkuszu Bożena Szymonek, która bezinteresownie angażuje się w projekty wspierające najbardziej potrzebujących. Od 1995 roku jest ona opiekunem Szkolnego Koła Wolontariuszy, które z jej inspiracji wspierało wiele akcji charytatywnych, pomagającym m.in. Domowi Samotnej Matki w Sosnowcu, dzieciom chorym na nowotwory, hospicjum św. Łazarza w Krakowie, akcji „Studnie w Sudanie”, Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, Szlachetnej Paczce czy Górze Grosza. Działania Klubu Wolontariuszy przyczyniły się ponadto do uzyskania przez szkołę certyfikatu „Szkoła Humanitarna”.

50682936 1242418209247351 3168936946705629184 o 1 - Olkuskie nagrody "Cordis Nobilis" dla "Szlachetnych Serc" rozdane po raz 10.

Wreszcie w kategorii „Osoba” nagrodę za długoletnią, bezinteresowną działalność na rzecz innych osób otrzymał Konrad Kulig, którego artykuły historyczne mogliście Państwo niejednokrotnie przeczytać na naszych łamach. Konrad jest prezesem olkuskiego koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, przejmując tę funkcję od kombatantów Armii Krajowej z Ziemi Olkuskiej. Od wielu lat pasjonuje się historią, w szczególności tą dotyczącą ruchu oporu i działań niepodległościowych czasu powojennego na terenie Powiatu Olkuskiego, jeszcze jako uczeń gimnazjum nakręcił swój pierwszy film nawiązujący do wydarzeń opisanych w powieści „Kamienie na szaniec”, a w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego współtworzył Klub Historyczny im. Armii Krajowej. Ponadto Konrad organizuje gry miejskie dla młodzieży szkolnej, inscenizacje dotyczące działalności podziemia niepodległościowego, współorganizuje Rajd Pieszy Szlakami Walk Oddziału Hardego czy nakręcił kilkanaście filmów dokumentalnych, w większości poświęconych olkuskiej historii, takie jak „Antoni Kocjan. Życie pd wiatr”, „Żołnierze Niezłomni Ziemi Olkuskiej” czy „O pamięć wołają ofiary”, który doczekał się nawet nagrody na festiwalu filmów dokumentalnych „Niezłomni Niepokorni Wyklęci” w Gdyni.

51093984 1242422789246893 5252414754382675968 o - Olkuskie nagrody "Cordis Nobilis" dla "Szlachetnych Serc" rozdane po raz 10.

Galę „Cordis Nobilis” uświetnił na koniec występ krakowskiego kwartetu „Saksofonarium”, czyli jedynego żeński kwartet saksofonowego w Polsce. W imieniu Redakcji Kuriera Olkuskiego serdecznie gratuluję nagrodzonym otrzymanych wyróżnień oraz życzę, by ich zapał do pracy dla innych nigdy nie ustał.

Michał Pasternak

Młody działacz społeczny, interesujący się sprawami lokalnymi ziemi olkuskiej, prawem oraz gospodarką.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *