Olkuski szpital w tarapatach? Radni komentują

4 marca na światło dzienne wyszła szokująca informacja, że Nowy Szpital w Olkuszu utracił uprawnienia ratownicze i od 1 kwietnia nie będzie już mógł wykonywać usług z zakresu ratownictwa medycznego w naszym powiecie. Jak się jednak okazuje… Starosta Olkuski Paweł Piasny wiedział o sprawie już od połowy zeszłego roku. Dlaczego zatem mieszkańcy dowiadują się o tym dopiero teraz? Cała sytuacja jest ponadto bardzo niejasna i niesie za sobą widmo realnego pogorszenia warunków dla mieszkańców powiatu.

Początek całej historii ma swoje miejsce 10 maja 2018 roku, kiedy to znowelizowana została Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Art. 32 ust. 1 pkt 2 tego aktu głosi teraz bowiem, że usługi dotyczące ratownictwa medycznego mogą świadczyć: „zespoły ratownictwa medycznego […] wchodzące w skład podmiotu leczniczego będącego samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej albo jednostką budżetową, albo spółką kapitałową, w której co najmniej 51% udziałów albo akcji należy do Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego”. Jak powszechnie wiadomo, olkuski szpital znajduje się w rękach prywatnych, a Powiat Olkuski posiada w nim zaledwie 30% udziałów. Konieczne było zatem dostosowanie się do nowych przepisów.

Tak też się stało i Nowy Szpital Olkuszu przystąpił do powołanej spółki „Ratownictwo Medyczne sp. z o. o”. 51% akcji posiada w niej powiat… świebodziński. Dlaczego większościowym udziałowcem w naszej placówce jest powiat z województwa lubuskiego? Jak mówił 5 marca dla TVP Kraków Prezes Zarządu Nowego Szpitala w Olkuszu dr Norbert Kubański: „Takich rozmów z olkuskim szpitalem władze powiatu olkuskiego nie chciały toczyć”. Na pocieszenie, w utworzonej spółce nasz samorząd jest udziałowcem i siedzibą oddziału spółki, a członek zarządu szpitala oraz koordynator ratownictwa w Olkuszu sprawują bezpośredni nadzór nad pracą zespołów ratownictwa medycznego.

Pomijając już kwestię tego, która jednostka samorządu terytorialnego powinna zarządzać Nowym Szpitalem w Olkuszu, nie ulega wątpliwości, że ośrodek ten dostosował się do nowych przepisów. Ku powszechnemu zdziwieniu, olkuski szpital utracił jednak uprawnienia ratownicze i od 1 kwietnia nie będzie mógł wykonywać już usług z tego zakresu. Jeżeli decyzja ta się utrzyma, to olkuski ośrodek zdrowia będzie jedynym w naszym województwie, który spotka taki los. Skąd taka decyzja, skoro ustawowe „co najmniej 51% udziałów albo akcji” należy do powiatu świebodzińskiego, czyli „jednostki samorządu terytorialnego” jak wymaga tego prawo?

Cały absurd tej sytuacji polega na tym, że nikt, przynajmniej oficjalnie, nie zna powodu dlaczego Nowy Szpital w Olkuszu, a precyzyjniej powołana ostatnio właśnie w tym celu spółka „Ratownictwo Medyczne sp. z.o.o.”, nie będzie mogła świadczyć takich usług w Olkuszu, pomimo tego, że spełnia wszelkie formalne wymagania – mówi Radny Rady Powiatu w Olkuszu Rafał Solecki.

P1110362 - Olkuski szpital w tarapatach? Radni komentują
fot. Radny Rady Powiatu w Olkuszu Rafał Solecki

Swojego zdziwienia nie ukrywają również pracownicy olkuskiego szpitala. Jak przekonują, placówka spełnia wszystkie wymogi prawne, zatrudnia wykwalifikowany i doświadczony personel, a także posiada sprzęt i infrastrukturę niezbędną do działania w systemie ratownictwa medycznego. Delegacja pracowników olkuskiego szpitala złożyła zatem w Urzędzie Województwa Małopolskiego petycję, w której domaga się utrzymania ratownictwa przy szpitalu w Olkuszu. Z podobną inicjatywą wyszła także Rada Powiatu w Olkuszu, która na swoim nadzwyczajnym posiedzeniu (4 marca, czyli w dniu, w którym publicznie ogłoszono utratę uprawnień ratowniczych przez Nowy Szpital w Olkuszu – przyp. red.) uchwaliła specjalny apel do Wojewody Małopolskiego Piotra Ćwika.

Rada Powiatu w Olkuszu, występując w interesie Mieszkańców naszego powiatu wyraża jednoznacznie negatywne stanowisko dotyczące przejęcia przez Krakowskie Pogotowie Ratunkowe realizacji zadania polegającego na prowadzeniu na terenu powiatu olkuskiego świadczeń zdrowotnych z zakresu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Takie działania odczytujemy jako osłabienie integralności powiatu olkuskiego i instytucji tu funkcjonujących. W naszej ocenie model oparty na współpracy tutejszych Zespołów Ratownictwa Medycznego z Nowym Szpitalem w Olkuszu, który funkcjonuje od lat najlepiej służy mieszkańcom naszych lokalnych społeczności gwarantując bezpieczeństwo mieszkańców powiatu – czytamy w przyjętej uchwale.

Radni zwrócili również uwagę na to, że na chwilę obecną nie ma żadnych przeszkód prawnych, aby spółkę „Ratownictwo Medyczne sp. z.o.o” przyjąć do konsorcjum. Takie rozwiązanie jest akceptowane przez NFZ i umożliwia współdziałanie z Krakowskim Pogotowiem Ratunkowym na dotychczasowych zasadach. Zabieganie o taki obrót spraw, jest o tyle istotne, że ratownictwo medyczne jest najbardziej dochodową częścią szpitala. Radni zwracali również uwagę na to, że były już przypadki, w których najpierw ze szpitali zabierano ratownictwo medyczne, a później, w konsekwencji tej straty, likwidowano całe placówki.

Rada Powiatu w Olkuszu apeluje do Pana Wojewody o wyrażenie zgody na przeniesienie praw i obowiązków […] na rzecz spółki „Ratownictwo Medyczne sp. z.o.o.” w Świebodzinie, aby zespoły ratownictwa medycznego będące w dyspozycji naszego szpitala mogły realizować zadania w ramach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego dla dobra powiatu i jego mieszkańców. Działania podejmowane w celu wyeliminowania z konsorcjum spółki Nowy Szpital będziemy traktować jako dyskryminację podmiotu gospodarczego – czytamy w podsumowaniu apelu.

Starosta Olkuski Paweł Piasny od samego początku zapewniał, że dla mieszkańców nic od 1 kwietnia się nie zmieni i nie ma z czego robić afery. Innego zdania są jednak Radni, którzy obaw co do konsekwencji wynikających z odebrania olkuskiej placówce uprawnień ratowniczych mają wiele. Jak przekonuje Radna Rady Powiatu w Olkuszu Paulina Polak, pozbawienie placówki kontraktu na 5,5 mln złotych, a być może również pacjentów, bo nie wiadomo, gdzie karetki będą dostarczać chorych, stwarza realne zagrożenie upadku szpitala. Nie bez znaczenia jest tutaj również fakt, że powiat olkuski ze szpitala osiąga ponad milion złotych dochodu rocznie.

Z pisma od Pana Wojewody, które odczytane zostało na nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu, możemy się dowiedzieć, że rozmowy ze Starostwem na temat zmian w ratownictwie medycznym w Olkuszu trwają od połowy ubiegłego roku. Dlaczego zatem mieszkańcy dowiadują się o całej sprawie dopiero teraz? W tym temacie jest ponadto wiele wątpliwości, a na pytania ich dotyczące na sesji nie otrzymaliśmy odpowiedzi – pyta Radna Polak.

P1110312 - Olkuski szpital w tarapatach? Radni komentują
fot. Radna Rady Powiatu w Olkuszu Paulina Polak

Zdaniem Tomasza Bargieła przekazanie Krakowskiemu Pogotowiu Ratunkowemu zadania polegającego na realizacji świadczeń z zakresu Państwowego Ratownictwa Medycznego odbywa się ponadto w sposób nieuprawniony i kontrolowany. Radny sam jest prawnikiem i przekonuje, że każdy adwokat chciałby reprezentować Spółkę Nowy Szpital w ewentualnym postępowaniu przed sądem, gdyż wygrana byłaby więcej niż pewna. Jeżeli udowodnione zostanie nieuprawnione przekazanie zadania, o którym mowa, to spółka Nowy Szpital najprawdopodobniej otrzyma gigantyczne odszkodowanie, za które będziemy musieli zapłacić my, podatnicy. Bez wątpienia przyniesie to również poważne konsekwencje dla pacjentów olkuskiego szpitala. Na tym problemy związane z obecną sytuacją niestety się nie kończą.

Utrata kontraktu o wartości ok. 5,5 mln zł wymiernie uszczupli zysk placówki, który zostałby przeznaczony na inwestycje, jak chociażby zaplanowana na bieżący rok modernizacja tutejszego oddziału zakaźnego. Ponadto na terenie Małopolski jeżdżą aktualnie trzy karetki specjalistyczne z lekarzem, z czego aż dwie na terenie Powiatu Olkuskiego. To pewnego rodzaju ewenement na skalę całej Polski i jeżeli o ich utrzymaniu będzie decydował Kraków, to prawdopodobnie teren Powiatu Olkuskiego będą obsługiwać wyłącznie karetki podstawowe bez lekarza w zespole – zaznacza Tomasz Bargieł.

P1110250 - Olkuski szpital w tarapatach? Radni komentują
fot. Radny Rady Powiatu w Olkuszu Tomasz Bargieł

Zdaniem Radnego, który jest również członkiem powiatowej Komisji ds. Promocji i Ochrony Zdrowia, nieunikniony jest także odpływ lekarzy i pielęgniarek do innych placówek. Szpital bez ratownictwa medycznego straci bowiem renomę i zdolności negocjacyjne, przez co stanie się mało atrakcyjnym miejscem pracy. Z biegiem czasu szpital ulegnie także zamierzonemu profilowaniu, tzn. ograniczony zostanie wachlarz oferowanych świadczeń zdrowotnych i po niektóre z nich będzie trzeba udać się do Krakowa. Nie ulega również niestety wątpliwości, że Powiat Olkuski, jako jednostka samorządu terytorialnego, znowu straci na znaczeniu.

Dociekliwych zachęcamy do obejrzenia nagrania ze wspomnianej nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 4 marca. Był na niej obecny m.in. Dyrektor Generalny Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Szymon Strzelichowski, w roli przedstawiciela Wojewody Małopolskiego Piotra Ćwika. Całe obrady poświęcone były właśnie sytuacji z olkuskim szpitalem.

zdjęcie główne (przykładowe): Silversky

Michał Pasternak

Młody działacz społeczny, interesujący się sprawami lokalnymi ziemi olkuskiej, prawem oraz gospodarką.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *