Olkuski szpital nie wpuścił inspektora NIK. Sprawa trafiła do prokuratury

     Prezes NIK skierował zawiadomienie do Prokuratury Okręgowej w Krakowie w związku z udaremnieniem przeprowadzenia czynności kontrolnych w spółce Nowy Szpital w Olkuszu sp. z o.o. O te działania wnioskował wcześniej Zarząd Powiatu Olkuskiego wraz z poseł Agnieszką Ścigaj ze względu na wątpliwości dotyczące kontraktów zawieranych z zewnętrznymi firmami oraz wydatki szpitala na consulting i doradztwo.

     Omawiana sytuacja jest dość zadziwiająca, a w ostatnich latach kontrolerzy NIK nie spotkali się z podobnymi sytuacjami. Kontrolerowi Najwyższej Izby Kontroli dwukrotnie odmówiono wstępu do obiektu Szpitala i innych pomieszczeń Spółki. Nie przedstawiono także do kontroli wymaganych dokumentów. Zgodnie z art. 98. Ustawy o NIK: „Kto osobie uprawnionej do kontroli, o której mowa w niniejszej ustawie, lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, w szczególności przez nieprzedstawienie do kontroli dokumentów lub materiałów, nie informuje bądź niezgodnie z prawdą informuje o wykonaniu wniosków pokontrolnych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3”.

Pełen komunikat Prezesa NIK, Krzysztofa Kwiatkowskiego można przeczytać TUTAJ
zdjęcie: forbes.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *