Obwodnica Wolbromia coraz bliżej

W ostatnich dniach ogłoszony został przetarg na aktualizację dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych umożliwiających realizację III etapu obwodnicy Wolbromia na odcinku od ul. Skalskiej do ul. Olkuska Szosa. Koszt budowy tego odcinka ma wynieść prawie 20 milionów zł.

Jak najszybsza budowa III etapu obwodnicy jest nieodzowna. Umożliwi ona wyprowadzenie z miasta znacznej części ruchu tranzytowego, a w szczególności upłynni ruch w rejonie skrzyżowania Dróg Wojewódzkich nr 783 i 794 z przejazdem kolejowym na ul. Krakowskiej – oznajmił Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom Adam Zielnik.

Realizacja pierwszego etapu obwodnicy już się zakończyła, a 10 lipca kierowcom udostępniony został liczący kilometr odcinek od ul. Miechowskiej do ul. Brzozowskiej. Jak na razie mogą tam jeździć samochody osobowe i autobusy. Zgodnie z ustawionymi znakami zakazu, TIR-om nie wolno się jednak poruszać ani po ul. Brzozowskiej, ani przez Brzozówkę. Taka sytuacja potrwa aż do chwili oddania do użytku II etapu obwodnicy, obejmującego obszar od ul. Brzozowskiej do Drogi Wojewódzkiej nr 794 w kierunku Krakowa.

Zgodnie z projektem, oba odcinki obwodnicy będą posiadały jezdnię dwupasmową o szerokości 7 metrów oraz 4 ronda (przy ul. Miechowskiej, Brzozowskiej, Łukasińskiego oraz Skalskiej). W celu zapewnienia bezpieczeństwa wykonane zostaną także chodniki, pobocza i lewoskręty na skrzyżowaniach, a trasa zostanie oświetlona oszczędnymi lampami LED. W projekcie uwzględniono również montaż ekranów akustycznych oraz budowę systemu odwadniającego drogę. Na oba etapy udało się uzyskać unijne dofinansowanie, które wynosi aż 85% wartości całej inwestycji. Tę w przypadku I etapu szacuje się na prawie 6,5 mln zł., a odcinek II etapu na ponad 15 mln zł.

Warto również podkreślić, że budowa II etapu opóźnia się ze względu na odkrycie przy realizacji robót ziemnych niezinwentaryzowanego w dokumentacji projektowej kabla średniego napięcia, a także stwierdzenia wyższego, niż wskazano w dokumentacji, poziomu wód gruntowych. Z tego powodu konieczne było bowiem wykonanie nowej dokumentacji oraz odcinkowe wzmocnienie nasypu drogi. Planowany termin oddania do użytku II etapu obwodnicy Wolbromia to przełom września i października bieżącego roku.

źródło: wolbrom.pl

Michał Pasternak

Młody działacz społeczny, interesujący się sprawami lokalnymi ziemi olkuskiej, prawem oraz gospodarką.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *