O szansach na rozwój ziemi olkuskiej z przedstawicielami województwa

O głównych wyzwaniach stojących przed gminami z terenu Powiatu Olkuskiego rozmawiali z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego włodarze gmin. Delegacji z Krakowa przewodniczyli Wicemarszałkowie Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka i Tomasz Urynowicz. W spotkaniu, które odbyło się 11 marca w Starostwie Powiatowym w Olkuszu, wziął udział również Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk. Wcześniej jednak wicemarszałek Smółka miał okazję zapoznać się z planowanymi i wykonanymi pracami w obrębie budynku dawnego starostwa oraz podziemi ratusza.

Wizyta władz wojewódzkich w miejscu tak ważnym dla Olkusza, w czasie trwającej bardzo ambitnej oraz trudnej inwestycji, jest naprawdę bardzo cenna. Liczę, że Pan Marszałek, dotykając olkuskiej historii i zapoznając się z wyzwaniami związanymi z rewitalizacją Kwartału Królewskiego, poczuł jak ważny jest to projekt dla całej olkuskiej społeczności. Mam nadzieję, że podobne spotkania będą odbywały się systematycznie z pożytkiem dla mieszkańców naszej gminy – komentuje Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piasnik.

Po wizycie w objętym remontem budynku dawnego starostwa, gdzie władze Gminy Olkusz zaprezentowały plany związane z przebudową tego obiektu, w Starostwie Powiatowym w Olkuszu przy ul. Mickiewicza 2 odbyła się zasadnicza część spotkania samorządu Województwa Małopolskiego z samorządowcami Powiatu Olkuskiego. Wzięli w niej udział przedstawiciele samorządów różnych szczebli oraz minister Andrzej Adamczyk.

Jest mi niezmiernie miło, że możemy spotkać się dzisiaj na olkuskiej ziemi. Chcemy wsłuchiwać się w problemy, z którymi borykają się mieszkańcy tego powiatu. Bez pomocy gospodarzy miejscowości nie jesteśmy w stanie rozeznać tych problemów. Rozmowy z samorządowcami to dla nas inspiracja, aby tworzyć nowe programy, których korzyści odczują przede wszystkim mieszkańcy. Chcemy wspierać rozwój projektów samorządowych ze środków budżetu województwa – mówił Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka.

Podczas spotkania zgromadzeni mogli dowiedzieć się o planowanych projektach, na które samorządy będą mogły ubiegać się o dofinansowanie, przedstawione zostało podsumowanie zrealizowanych inwestycji infrastrukturalnych na terenie Powiatu Olkuskiego, a także, planowane przez władze wojewódzkie, dalsze inwestycje. Andrzej Adamczyk zapowiedział rządowe projekty wsparcia przebudowy dróg samorządowych oraz poprawy liczby i jakości połączeń komunikacją zbiorową poprzez ustawę likwidującą tzw. białe plamy komunikacji. Nie zabrakło również pytań, m.in. o przebudowę DK 94, czy kwestie finansowania trwających lub planowanych inwestycji.

Michał Pasternak

Młody działacz społeczny, interesujący się sprawami lokalnymi ziemi olkuskiej, prawem oraz gospodarką.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *