Nowy zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Olkuszu. Stanowisko objął komisarz Tomasz Mosur

2023-05-23 /208
Nowy zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Olkuszu. Stanowisko objął komisarz Tomasz Mosur

W środę, 17.05., podczas uroczystego zebrania w Komendzie Powiatowej Policji w Olkuszu, młodszy inspektor Jarosław Klich, Komendant Powiatowy Policji, w asyście kadry zarządzającej oraz pracowników Komendy, wręczył komisarzowi Tomaszowi Mosurowi oficjalne powołanie na stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku przez dowódcę ceremonii, podkomisarza Marcina Kwietnia, Komendantowi Powiatowemu Policji, młodszemu inspektorowi Jarosławowi Klichowi. Kolejnym etapem było wprowadzenie sztandaru Komendy Powiatowej Policji. W czasie ceremonii, Komendant Powiatowy przywitał zgromadzonych, a następnie podziękował Komendantowi Wojewódzkiemu Policji, nadinspektorowi Michałowi Ledzionowi, za powołanie komisarza Tomasza Mosura na stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego.

W swoim przemówieniu, młodszy inspektor Jarosław Klich wyraził wdzięczność oraz uznanie dla nowo mianowanego zastępcy, podkreślając jego profesjonalizm i odpowiedzialne podejście do obowiązków, zarówno jako Naczelnik Wydziału Prewencji, jak i wcześniejszych stanowisk. Przy tym zwrócił uwagę na wyjątkową kulturę osobistą komisarza Mosura, co jest istotne dla osób na wysokich stanowiskach w organizacji.

„Tomasz Mosur pracuje od 20 lat. Zawsze bardzo rzetelnie, ale przede wszystkim odpowiedzialnie wykonywał swoje obowiązki. Profesjonalnie nadzorował pion prewencji - jako Naczelnik Wydziału Prewencji a wcześniej jako zastępca i kierownik Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego. Potrafi dowodzić zespołem, zachowując przy tym wysoki poziom kultury osobistej. To cecha bardzo istotna dla osób, które piastują wysokie stanowiska w Naszej organizacji. Zarówno ja, jak i wszyscy obecni mogliśmy liczyć na pomoc i wsparcie, na cenne wskazówki i uwagi. Komisarz Tomasz Mosur nie boi się podejmować trudnych decyzji. Zawsze angażował się w realizację takich zadań”. Młodszy inspektor Jarosław Klich  życzył swojemu zastępcy sukcesów oraz powodzenia na nowym stanowisku. Z kolei nowo powołany I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Olkuszu w swoim przemówieniu podziękował za wyróżnienie i zaufanie „To dla mnie ogromne wyróżnienie współkierować jednostką, z którą jestem związany od początku swojej służby…. Postaram się nie zawieść i kredyt zaufania zobowiązuje się spłacić w całości. Chciałem podziękować także kadrze kierowniczej, a za Waszym pośrednictwem podległym policjantom i pracownikom cywilnym, za to w jakim sposób przyjęliście mnie na tym stanowisku… Chciałbym kontynuować działania mające na celu zapewnienie szeroko rozumianego bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu olkuskiego. Zapewniam, że wszelkie decyzje podejmowane będą przeze mnie z osobistą odpowiedzialnością, dbając przy tym o honor oficera Polskiej Policji”. 

Komisarz Tomasz Mosur, w swoim przemówieniu, podziękował za tę wyjątkową nominację i wyraził swoje zobowiązanie do utrzymania wysokich standardów służby. Przyznał, że to wielkie wyróżnienie dla niego i obiecał, że dołoży wszelkich starań, aby nie zawieść pokładanych w nim nadziei.

Komisarz Mosur jest absolwentem Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego i Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Służbę w Policji rozpoczął 25 lipca 2003 roku, zdobywając doświadczenie i wiedzę, służąc w pionie prewencji. Od 16.04.2020 roku pełnił funkcję Naczelnika Wydziału Prewencji Policji w Olkuszu, a od 15.05.2023 roku objął stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji.

Janusz Kijowski

Janusz Kijowski