Nowe perspektywy dwóch olkuskich przedszkoli

W ubiegłym roku Gmina Olkusz uzyskała dofinansowania w wysokości ponad 350 tys. zł na realizację programu rozwoju kształcenia przedszkolnego. Efektem jest doposażenie sal edukacyjnych, zwiększenie liczby miejsc dla olkuskich przedszkolaków oraz liczby zajęć. 7 lutego burmistrz Roman Piaśnik ocenił efekty semestralnej realizacji programu.

Ogromnie cieszy mnie widok najmłodszych mieszkańców, którzy korzystają z nowych możliwości rozwoju. Jako władze miasta chcemy dawać jak najlepsze narzędzia do tego, by dzieci rozwijały swoje umiejętności i odkrywały zainteresowania. Szczególnie ważne jest także wsparcie tych dzieci, które wymagają większej opieki. Jestem przekonany, że takie inicjatywy w wieku przedszkolnym zaprocentują w przyszłości – komentuje Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

Celem projektu pn. „Rozwój kształcenia przedszkolnego w Gminie Olkusz” było zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego wraz z jego upowszechnieniem, głównie wśród dzieci 3-4 letnich i dzieci z niepełnosprawnościami, wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz poprawa jakości wychowania przedszkolnego w Przedszkolach nr 4 i 9 w Olkuszu. Całkowita wartość projektu, którego okres realizacji zaplanowano na 28.08.2017 r. – 30.06.2019 r., wynosi: 415 053,73 zł. Gmina uzyskała dofinansowanie na ten cel w wysokości 352 795,67 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1, Poddziałanie 10.1.2 z Europejskiego Funduszu Społecznego

Nie jest żadną tajemnicą, że dzieci najchętniej uczą się przez zabawę. Nowe technologie multimedialne, obok tradycyjnych gier edukacyjnych, pomagają różnicować zajęcia edukacyjne, dzięki czemu osiągamy lepsze efekty. Ważne przy tym jest, by systematycznie podnosić kwalifikacje kadry pedagogicznej – mówi Dyrektor Samorządowego Zespołu Edukacji w Olkuszu Paulina Polak.

Programem zostały objęte dwa przedszkola na terenie Olkusza. W Przedszkolu Nr 4 utworzonych zostało 12 nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci 3-4 letnich, które będą miały zajęcia w nowej i w pełni wyposażonej sali. Przedszkole zyskało również m.in. w interaktywną tablicę, matę z projektorem oraz tablety. W ramach programu zaplanowano zajęcia kształtujące kompetencje kluczowe (m.in. zajęcia informatyczne, wyjazdy edukacyjne). Ponadto, program przewiduje zwiększenie kwalifikacji kadry nauczycielskiej poprzez udział w warsztatach tematycznych: wykorzystanie TIK w procesie dydaktycznym, praca metodą projektu, prowadzenie efektywnych zajęć muzyczno-ruchowych. W Przedszkolu Integracyjnym Nr 9 doposażone zostały sale dydaktyczne oraz sala integracji sensorycznej. Przedszkole otrzymało m.in. zestaw przenośnych urządzeń do alternatywnej komunikacji, tablety i projektor z tablicą multimedialną. Opiekunowie będą mogli stymulować rozwój dzieci poprzez kreatywne zabawy w kąciku dziecięcym, z trójkątem gimnastycznym, autem sensorycznym, czy też w basenie piłeczkowym. Dla wszystkich dzieci z niepełnosprawnością przewidziano dodatkowe wsparcie poprawiające ich funkcjonowanie psychospołeczne (terapia SI, logopedia, hipoterapia). Także tu kadra nauczycielska zwiększy swoje kwalifikacje poprzez udział w studiach podyplomowych w obszarach: logopedia, terapia SI, wykorzystywanie TIK w procesie nauczania

Zakupiony sprzęt pomoże w lepszej organizacji naszej pracy edukacyjnej dzięki stymulowaniu rozwoju zaburzonych funkcji u dzieci niepełnosprawnej. Terapie z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu wspomagają dojrzewanie emocjonalne i społeczne, usprawniają funkcje wzrokowe, słuchowe i motoryczne, ucząc jednocześnie samodzielności i niezależności – komentuje terapeutka integracji sensorycznej (SI) w Przedszkolu Integracyjnym Nr 9 Anna Skręt.

One thought on “Nowe perspektywy dwóch olkuskich przedszkoli

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *