Nowe informacje dotyczące wykonania zastępczego wywozu śmieci z Klucz

     Starosta Paweł Piasny na przedświątecznym posiedzeniu rady powiatu przedstawił informacje odnośnie zakończenia procedury usuwania odpadów zgromadzonych w Kluczach. Wykonaniem zastępczym zajęła się firma AMPLIZ, która za kwotę 939 192, 20 zł wywiozła i unieszkodliwiła łącznie 2 683, 44 tony odpadów.

15 - Nowe informacje dotyczące wykonania zastępczego wywozu śmieci z Klucz

     Jak mogliśmy się dowiedzieć, wszystkie środki wydatkowane na usługę usunięcia odpadów pochodziły z budżetu Powiatu Olkuskiego. Jak oświadcza starosta Piasny, powiat do dnia dzisiejszego nie otrzymał na ten cel żadnej pomocy finansowej od jakichkolwiek jednostek samorządu terytorialnego lub instytucji zewnętrznych. Zdaniem starosty, decyzja o zabezpieczeniu 940 tysięcy złotych wynikała z faktu posiadania przez powiat informacji, że na terenie Klucze Osada zgromadzonych jest ok. 5300 ton odpadów. Założono, że mniej więcej połowa śmieci zgromadzona była w hali, a druga połowa na zewnątrz obiektu. Jak później przyznał Paweł Piasny, sam nie spodziewał się, że odpadów okaże się być dużo więcej.

3 1 - Nowe informacje dotyczące wykonania zastępczego wywozu śmieci z Klucz

     Niestety, dalszy wywóz śmieci z Klucz stoi pod dużym znakiem zapytania z dwóch powodów. Pierwszym z nich jest brak jakichkolwiek funduszy na wywóz odpadów w przyjętym na wspomnianym posiedzeniu rady budżecie na nadchodzący rok. Ponadto, w trakcie wywożenia odpadów zgromadzonych poza halą stwierdzono, że te zostały one z znacznym stopniu nadpalone. Ten fakt znacznie utrudnia proces dalszego wywozu odpadów w tym trybie administracyjnym, gdyż licznie występujące nadpalenia wskazują na to, że owe odpady stanowią część pogorzeliska i powinny być objęte postępowaniem prokuratorskim i tym samym usuwane w innym trybie administracyjnym.

3 - Nowe informacje dotyczące wykonania zastępczego wywozu śmieci z Klucz

     W czwartek 7 grudnia w Urzędzie Gminy Klucze odbyło się spotkanie na temat aktualnej sytuacji dotyczącej odpadów zalegających na Osadzie. Jeden z radnych zasugerował wtedy, jakoby wywozem niespalonych odpadów miała zajmować się ta sama firma, która przez kilka miesięcy zwoziła je na teren składowiska. Tydzień po publikacji przez nas relacji ze spotkania firma AMPLIZ wysłała do nas oświadczenie, w którym kategorycznie zaprzeczyła, jakoby miała wcześniej zwozić odpady na teren Klucz.

1  - Nowe informacje dotyczące wykonania zastępczego wywozu śmieci z Klucz

O dalszym rozwoju wydarzeń będziemy na bieżąco informować Państwa na łamach naszej gazety.
zdjęcia: Tadeusz Żurek

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *