Nieznany sprawca wyrzucił do lasu w Zimnodole ok. 200 zużytych opon

Do lasu w Zimnodole (Gmina Olkusz) nieznany sprawca wyrzucił ok. 200 zużytych opon. Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu szukają osoby odpowiedzialnej za ten czyn i proszą o pomoc w odnalezieniu sprawcy.

opony w lesie w zimnodole 1 - Nieznany sprawca wyrzucił do lasu w Zimnodole ok. 200 zużytych opon

O zaśmiecaniach lasów pisaliśmy wielokrotnie. Rocznie trafia do nich ilość śmieci, która odpowiada objętości załadunku aż 10 TiRów. Osoby, które wyrzucają odpady w miejscach do tego nieprzeznaczonych nie tylko łamią prawo, ale również powodują swoim zachowaniem poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego lasów i zwierzyny. W ten sposób może bowiem m.in. dojść do pożaru. Niestety, mimo to ludzie wciąż pozostawiają w lasach śmieci, a do lasu w Zimnodole trafiło w ostatnim czasie ok. 200 zużytych opon. Jakie są konsekwencje prawne takiego zachowania?

Niestety nieduże. Jak stanowi artykuł 162. Kodeksu Wykroczeń: „kto w lasach zanieczyszcza glebę lub wodę albo wyrzuca do lasu kamienie, śmieci, złom, padlinę lub inne nieczystości, albo w inny sposób zaśmieca las, podlega karze grzywny albo karze nagany”. Jeżeli czyn sprawcy polega jednak na zakopywaniu, zatapianiu, odprowadzaniu do gruntu w lasach lub w inny sposób składowaniu w lesie odpadów, to podlega on karze aresztu albo grzywny. Zasądzona może także zostać nawiązka do wysokości równej kosztom rekultywacji gleby, oczyszczenia wody, wydobycia, wykopania, usunięcia z lasu, a także zniszczenia lub neutralizacji odpadów.

Osoby, które posiadają informacje dotyczące tożsamości sprawcy tego czynu proszone są o telefoniczny kontakt pod numerem 32 6478 237 lub o zgłoszenie się do Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu.

źródło: olkusz.policja.gov.pl

Michał Pasternak

Młody działacz społeczny, interesujący się sprawami lokalnymi ziemi olkuskiej, prawem oraz gospodarką.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *