Nie widać rozwiązania sprawy szkoły w Sienicznie

     Od września 2015 r. prowadzona jest nieustanna walka o przyszłość Szkoły Podstawowej w Sienicznie. Rodzice mówią, że są już na granicy wytrzymałości, ponieważ władze samorządowe nie wywiązują się z poczynionych ustaleń i bardzo rzadko odpowiadają na pisma składane przez sołtysów w ich sprawie. Na spotkaniach w Urzędzie Miasta i Gminy Olkusz za każdym razem słyszą coś innego i są mamieni pustymi obietnicami. Burmistrz Roman Piaśnik przekonuje jednak, że budżet jest jaki jest, a każdy ma jakieś potrzeby.

     Rodzice twierdzą, że problemy z ich szkołą zaczęły się, kiedy lokalne władze zaczęły spoglądać na edukację wyłącznie przez pryzmat opłacalności ekonomicznej. Najpierw zlikwidowano przedszkole, pozostawiając w szkole jedynie oddział przedszkolny z ograniczoną liczbą miejsc. Ponadto, jest on czynny przez 5 godzin, przez co rodzice pracujący po 8 godzin nie mają możliwości odebrania dziecka po powrocie z pracy. Z tego powodu liczba najmłodszych dzieci zmniejszyła się bardzo szybko, poprzez odesłanie ich do miejskich przedszkoli. Mieszkańcy przekonują, że takie działanie wpisuje się w pewien schemat myślenia władz – że całe zło w gminie Olkusz to szkoły wiejskie, których utrzymanie jest zbyt drogie w przeliczeniu na jednego ucznia. Aktualnie funkcjonuje tam oddział przedszkolny (do którego uczęszcza 18 dzieci) i po jednym oddziale klas II – VI (liczące w sumie 52 dzieci). Obwód szkolny obejmuje wsie Sieniczno, Olewin i Wiśliczka lecz, co warte nadmienienia, uczęszcza tu także część dzieci ze wsi Zimnodół. Mają one bowiem bliżej do szkoły w Sienicznie, niż do swojej obwodowej szkoły w Osieku.

     Kiedy zapowiedziana została reforma szkolnictwa, polegająca na likwidacji gimnazjów, okoliczni rodzice ucieszyli się, że ich dzieci przestaną dojeżdżać do olkuskich gimnazjów i zostaną w Sienicznie, blisko domu: „Nie będą już wracać późnym popołudniem i zmęczone zasiadać do odrabiania lekcji na kolejny dzień.” – mówili wtedy pełni nadziei mieszkańcy. „W naszej szkole zajęcia edukacyjne kończyć się będą ok. godz. 15.00, co jest nam na rękę, gdyż wolimy, by dziecko wracało stąd prosto do domu, zamiast czekać po kilka godzin na świetlicy w mieście, a następnie wracać przepełnionym autobusem, o narzuconej z góry porze.”

     Rzeczywistość okazała się jednak zupełnie inna. „Wydawało nam się, że w myśl tej reformy tworzenie filii szkół podstawowych miało być tylko wyjściem awaryjnym, a ,według zapowiedzi władz, stanie się to normą. W dniu 16.11.2016 r. uczestniczyliśmy w posiedzeniu Komisji Oświaty w UMiG Olkusz. Przedstawiona przez władze propozycja nowej sieci szkół wzbudziła niesamowite poruszenie, ponieważ wygląda wręcz jak zamach na większość wiejskich szkół. Trudno nam też było uwierzyć, że projekt ten – według słów pani wiceburmistrz Olkusza – uzyskał aprobatę Kuratorium w Krakowie. Dla nas te zamierzenia są kolejnym dowodem faworyzowania w gminie Olkusz szkół miejskich, które za wszelką cenę należy utrzymać.”

     Mieszkańcy zarzucają też olkuskim władzom, że przez lata praktycznie nie inwestowano w infrastrukturę szkoły. „Gdyby nie środki unijne i dotacje rządowe, nie byłoby ani termomodernizacji budynku, ani placu zabaw dla dzieci i wielu nowoczesnych pomocy dydaktycznych. Zawsze brakowało dla nas środków na zajęcia pozalekcyjne, które, mimo tego, odbywały się dzięki pracy społecznej zatrudnionych tu nauczycieli. – oburzają się mieszkańcy – Nigdy nie mieliśmy przecież wygórowanych żądań w tym względzie. Wiele potrzeb realizowaliśmy we własnym zakresie, pracując ofiarnie na rzecz szkoły. Byliśmy zadowoleni i dumni z tego, co mamy.”

     Rzeczywiście, przedstawiony przez rodziców stan rzeczy zdaje się mieć pokrycie w rzeczywistości. W 2013 r. rodzice, mieszkańcy obwodu szkoły oraz nauczyciele powołali do życia Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Sienicznie „Krzesiwo”. Wszyscy jego członkowie działają społecznie. Stowarzyszenie udziela wsparcia na wszelkie możliwe sposoby, m.in. pozyskując środki zewnętrzne na realizację zadań publicznych. Członkinie Stowarzyszenia dwukrotnie złożyły także projekty w Budżecie Obywatelskim Olkusza. Dotyczyły one przebudowy szkoły w celu przystosowania pomieszczeń dla optymalnego funkcjonowania przedszkola (2 etapy). W II edycji (luty 2016) rodzicom udało się zdobyć 100 000 zł. na ten cel. Zadanie to jednak nie zostało zrealizowane.

     „Można powiedzieć, że zostaliśmy przez władze samorządowe ukarani za wykazanie obywatelskiej postawy i inicjatywy. Po pierwsze nie otrzymaliśmy od gminy żadnych środków przewidzianych z budżetu państwa na dostosowanie istniejącego oddziału przedszkolnego do funkcjonowania w zespole szkolno-przedszkolnym, ponieważ według władz zdobyliśmy te 100.000 zł. Po drugie zadanie to było realizowane przez gminę w żółwim tempie: przeznaczono 40.000 zł. na dokumentację projektową, ale już w październiku 2016 (jeszcze przed odbiorem tej dokumentacji, który został ustalony na listopad 2016) poinformowano nas, że reszta pieniędzy przepadnie!”

     Zbulwersowani tym faktem rodzice interweniowali u Burmistrza Olkusza. Wtedy okazało się, że pieniądze jednak nie przepadną. W listopadzie usłyszeli, że przedszkole nie będzie budowane, bo nie będzie ośmioklasowej szkoły. Wynika stąd, że te 40 000 zł. po prostu wyrzucono w błoto! Co będzie z pozostałymi 60 000 tysiącami – nie wiadomo. UMiG chce wyremontować istniejącą już placówkę, zamiast, zgodnie z obietnicą, rozpocząć prace ziemne przy budowie przedszkola. Do tego jesienią 2015 r. podobnie zmarnowano ok. 50.000 zł. (ze wspomnianych wyżej funduszy z budżetu państwa) na ekspertyzy i projekty dla 3 szkół wiejskich. Wszystkie projekty pozostały jednak niewykorzystane! Łącznie zmarnowano ok. 90.000 zł.

     Dla rodziców najważniejsze jest to, że dzieci wzrastają tu w poczuciu bezpieczeństwa, przyjaźni i życzliwości. Żadne nie pozostaje anonimowe, nie ma patologii, ani problemów wychowawczych, a wszystkie drobne przejawy niewłaściwego zachowania zduszane są przez wychowawców w zarodku. Współpraca rodziców i szkoły w tym zakresie jest harmonijna i zgodna. „W maju 2016 r. obchodziliśmy potrójny jubileusz: 100-lecie oświaty w rejonie szkoły, 70-lecie szkoły w Sienicznie i 50-lecie szkoły w obecnym kształcie. Nasze dzieci prezentowały liczne dokonania i osiągnięcia: absolwenci szkoły w Sienicznie są chwaleni pod każdym względem na dalszych etapach edukacji, zdobywając stypendia burmistrza i laury w rozmaitych konkursach. W egzaminach po klasie VI nasze dzieci, pod względem wyników, od kilku lat znajdowały się w czołówce gminy, powiatu i województwa. Położenie szkoły jest wymarzone dla dzieci – skraj lasu, duży plac szkolny z placem zabaw i pełnowymiarowa sala gimnastyczna. Poza tym jest to jedyny ośrodek kultury dla mieszkańców wsi należących do obwodu szkoły. To tutaj spotykamy się wszyscy – dzieci, rodzice, mieszkańcy – kilka razy w roku, mając możliwość kulturalnie świętować i bawić się rodzinnie na różnych uroczystościach i festynach. Podziwiamy talenty naszych dzieci oraz absolwentów szkoły, którzy chętnie tu wracają i występują dla nas. Uczniowie i mieszkańcy mogą korzystać z zajęć popołudniowych na sali gimnastycznej.”

     Warto, by władze uświadomiły sobie, że oświata nie jest biznesem przynoszącym zyski i nie wolno szukać oszczędności za wszelką cenę, kosztem dzieci, gdyż to one są naszą przyszłością. Koszty osłabienia więzi społecznych z tymi, którzy mają być za kilka lat naszą podporą, poniesiemy wszyscy. Ze szkołą w Sienicznie od dziesiątków lat była lub jest związana każda rodzina z tego rejonu. Budowało ją kilka pokoleń mieszkańców i każdy dołożył swoją „cegiełkę” do tego, co jest dzisiaj. Nie można pozwolić, żeby zostało to zmarnowane.


     W sprawie szkoły podjęta została interwencja przez współpracowników Poseł na Sejm RP Agnieszki Ścigaj z olkuskiego koła Ruchu Kukiz’15. Na ręce Burmistrza zostało złożone pismo w tej sprawie, z prośbą o wyjaśnienie rzekomych „pomyłek” w Uchwale Rady Gminy. O dalszym rozwoju spraw będziemy informować w kolejnych numerach Kuriera Olkuskiego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *