Nadeszła Kluczewska era komputera

Gmina Klucze rozpoczęła realizację projektu pod nazwą „Kluczewska era komputera”. Obejmuje on cykl 16-godzinnych szkoleń komputerowych w okresie od września 2018 do lutego 2019 roku.

Kluczewska era komputera ulotka - Nadeszła Kluczewska era komputera

Projekt skierowany jest do mieszkańców Gminy Klucze , którzy ukończyli 25 rok życia. Zajęcia będą prowadzone w 7 blokach tematycznych: Rodzic w Internecie, Mój biznes w sieci, Moje finanse i transakcje w sieci, Działam w sieciach społecznościowych, Tworzę własną stronę internetową, Rolnik w sieci oraz Kultura w sieci dla wszystkich. Dzięki realizacji projektu mieszkańcy Gminy Klucze rozwiną swoje e-kompetencje w zakresie m.in. korzystania z Internetu, tworzenia profilu zaufanego, korzystania z EPUAP, bezpieczeństwa w Internecie czy płatności przez Internet. Ponadto, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kluczach otrzyma 18 komputerów oraz utworzy nowoczesną pracownię komputerową.

Projekt realizowany jest przez Gminę Klucze w ramach projektu finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.
Szczegółowe informacje na temat zakresu i terminów szkoleń dostępne są na stronie internetowej Gminy Klucze oraz Szkoły Podstawowej w Kluczach.

Michał Pasternak

Młody działacz społeczny, interesujący się sprawami lokalnymi ziemi olkuskiej, prawem oraz gospodarką.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *