Na Starym Cmentarzu w Olkuszu odsłonięto tablicę poświęconą lokalnym bohaterom

W niedzielny poranek miejsce miały uroczystości odsłonięcia i poświęcenia tablicy upamiętniającej organizacje wojskowe, polityczne i społeczne z terenu dawnego Powiatu Olkuskiego, które wniosły wkład w dzieło odbudowy niepodległej Polski w 1918 roku. Kamienna tablica, poświęcona lokalnym bohaterom, została umieszczona w ścianie pamięci olkuskiego Starego Cmentarza. Patronat medialny nad tym wydarzeniem objął Kurier Olkuski.

P1110792 - Na Starym Cmentarzu w Olkuszu odsłonięto tablicę poświęconą lokalnym bohaterom

Obchody rozpoczęły się Mszą św. w Bazylice Mniejszej pw. św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu w intencji właśnie członków organizacji z terenu dawnego Powiatu Olkuskiego, które wniosły wkład w dzieło odbudowy niepodległej Polski w 1918 roku. Mszę koncelebrował proboszcz olkuskiej parafii ks. Mieczysław Miarka, Podniosły charakter uroczystości dopełniało kilkanaście pocztów sztandarowych organizacji, instytucji i szkół oraz orkiestra dęta ZGH „Bolesław”. Następnie uczestnicy uroczystości, w asyście Kompanii Honorowej Wojska Polskiego, orkiestry wojskowej pod dyrekcją por. Agaty Ćwiklak, uczniów olkuskiego Liceum Mundurowego i pocztów sztandarowych, przeszli ulicami miasta na Stary Cmentarz, zlokalizowany przy ul. Nullo. Po odegraniu Hymnu Państwowego głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik.

48082958 1199082153580957 3916359507881492480 o - Na Starym Cmentarzu w Olkuszu odsłonięto tablicę poświęconą lokalnym bohaterom

Połączyła nas wszystkich pamięć o tych, którzy nigdy nie mieli wątpliwości, że tylko wspólnie jesteśmy w stanie dokonywać historycznych zmian. Pamiątkowa tablica to symboliczny wyraz naszej wdzięczności mieszkańcom dawnego Powiatu Olkuskiego zaangażowanym w dzieło odzyskania niepodległości. Pamiętamy, że ziemia olkuska to ziemia bohaterów, którym nigdy nie był obojętny los ojczyzny. Winni im jesteśmy troskę o rozbudzonego ducha polskości i wzajemne porozumienie – podkreślał włodarz „Srebrnego Miasta”.

P1110822 - Na Starym Cmentarzu w Olkuszu odsłonięto tablicę poświęconą lokalnym bohaterom

Następnie Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie dr hab. Filip Musiał odczytał list, jaki skierował do uczestników uroczystości Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek. Jak mówił, były różne drogi do niepodległości, ale zarówno ci, którzy z bronią w ręku walczyli o wolną Polskę, jak i ci, którzy przez pracę organiczną budowali niepodległość i samorządność w swych małych Ojczyznach, stanowią dwie strony tego samego medalu.

P1110811 - Na Starym Cmentarzu w Olkuszu odsłonięto tablicę poświęconą lokalnym bohaterom

Warto przypomnieć, że wśród kilkudziesięciu organizacji, jakie działały w latach 1914-18 na ziemi olkuskiej i przyczyniły się do odzyskania niepodległości były m.in. straże pożarne, organizacje pomocy społecznej, takie jak Komitet Ratunkowy Powiatu Olkuskiego, stowarzyszenia spożywcze, kulturalne i sportowe, samorządy, szkoły czy skauting. Na wykonanej z piaskowca tablicy znajduje się pamiątkowy napis oraz orzeł legionowy i szkicowa mapa powiatu olkuskiego w dawnych granicach. Tablicę ufundowaną przez Instytut Pamięci Narodowej wykonał artysta plastyk Wiesław Nadymus.

P1110834 - Na Starym Cmentarzu w Olkuszu odsłonięto tablicę poświęconą lokalnym bohaterom

Po swoich przemówieniach burmistrz Roman Piaśnik oraz dyrektor Filip Musiał odsłonili pamiątkową tablicę, którą następnie poświęcił ks. dziekan Henryk Chmieła. Następnie uroczysty Apel Pamięci odczytał por. Adam Orczyk z 16. batalionu powietrzno-desantowego z Krakowa. Po salwie honorowej, Posłanka Lidia Gądek oraz delegacje władz samorządowych, organizacji społecznych i instytucji złożyły z kolei pod tablicą wieńce i wiązanki kwiatów. Uroczystości zakończyły się odegraniem przez orkiestrę wojskową Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego oraz wojskowego marsza.
48363942 1199082843580888 467278758038994944 o - Na Starym Cmentarzu w Olkuszu odsłonięto tablicę poświęconą lokalnym bohaterom

Michał Pasternak

Młody działacz społeczny, interesujący się sprawami lokalnymi ziemi olkuskiej, prawem oraz gospodarką.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *