Mł. Asp. Katarzyna Cader laureatką ogólnopolskiego konkursu „Policjant, który mi pomógł”

2022-07-27 /275
Mł. Asp. Katarzyna Cader laureatką ogólnopolskiego konkursu „Policjant, który mi pomógł”
źródło: fot. Małopolska Policja

23 lipca podczas centralnych obchodów Święta Policji w Katowicach mł. Asp. Katrzyna Cader została wyróżniona w ogólnopolskim konkursie „Policjant który mi pomógł”. Laureatce nagrodę statuetkę oraz list gratulacyjny wręczył Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk.

Głównym celem ogólnopolskiego konkursu „Policjant który mi pomógł” jest promocja postaw i umiejętności policjantów, którzy charakteryzują się wyjątkowym profesjonalizmem, empatyczną postawą i umiejętnościami w obszarze indywidualnej pomocy osobom krzywdzonym, w tym dotkniętym przemocą w rodzinie.

W tym roku do konkursu nadesłano 162 zgłoszenia, które dotyczyły 143 policjantów. Wśród kandydatów byli funkcjonariusze służby prewencyjnej oraz kryminalnej. W wielu zgłoszeniach osoby zgłaszające podkreślały wrażliwość na krzywdę ludzi, takt i kulturę osobistą zgłoszonych policjantów. Zgodnie z obowiązującym regulaminem konkursu, zgłoszenia policjanta mogła dokonać każda osoba indywidualna, instytucja lub organizacja. Na podstawie otrzymanych zgłoszeń komisja w skład której wchodził przedstawiciel Biura Prewencji KGP oraz laureaci 3 ostatnich edycji konkursu „Policjant, który mi pomógł”.  wyłoniła pięciu funkcjonariuszy. Podczas wyłaniania laureatów brano przede wszystkim pod uwagę zaangażowanie funkcjonariuszy w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa obywateli, doświadczenie oraz zaangażowanie w pomoc osobom, wobec których istnieje podejrzenie, że są krzywdzone.

W tym roku tę prestiżową nagrodę otrzymała mł.asp. Katarzyna Cader, policjantka Komisariatu Policji w Kluczach, która niewątpliwie wyróżnia się dużą empatią, indywidualnym podejściem i chęciami do rozwiązywania czyjegoś problemu nawet jeśli to wykracza poza zakres czynności służbowych.

Katarzyna Cader swoją przygodę z Policją zaczęła w roku 2005 jako pracownik cywilny. Do służby w Policji została przyjęta 16.04.2013 roku. Szkolenie podstawowe odbyła  w Centralnej Szkole Policji w Legionowie a po ukończeniu kursu służbę rozpoczęła w Wydziale Ruchu Drogowego w Komendzie Powiatowej Policji w Olkuszu. Od 16.01.2015 roku służbę pełni w Komisariacie Policji w Kluczach. Początkowo jako  policjantka  Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego, a następnie jako detektyw Zespołu  Kryminalnego. Mł. asp. Katarzyna Cader pełniąc służbę na stanowisku policjanta służby patrolowej, uzyskiwała jedne z najlepszych wyników w gminie Klucze zatrzymując sprawców  przestępstw i wykroczeń na gorącym uczynku. Wykazała również, że policjantem jest się poza służbą i w dniu wolnym od pracy zatrzymała nietrzeźwego kierowcę. Swoje obowiązki służbowe mł.asp. Katarzyna Cader zawsze wykonywała z wielką starannością i rzetelnością.

Wyróżnienie policjantki w ogólnopolskim konkursie „Policjant, który mi pomógł” to niewątpliwie wyjątkowy dowód uznania przez społeczność lokalną dla profesjonalizmu i determinacji w działaniach, jakie podejmowała na rzecz pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i poszkodowanym w wyniku nieszczęśliwych wypadków.


 

Ewa Grzebyk

Ewa Grzebyk