Łukasz Rychlewski nowym Wiceburmistrzem Olkusza

Dotychczasowy Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu Łukasz Rychlewski od 1 stycznia pełnił będzie funkcję Wiceburmistrza Olkusza ds. Społecznych. Na stanowisku tym zastąpi odchodzącą na emeryturę Bożenę Krok, która swoje obowiązki pełniła od lipca 2015 roku.

Chciałbym bardzo serdecznie podziękować Pani Bożenie za lata owocnej współpracy, jako że zostawia ona po sobie trwały ślad swojego zaangażowania. Znakomicie wywiązaliśmy się bowiem z wymagań, jakie stawiała przed nami trudna reforma edukacji, nowe autobusy na stałe wpisały się w komunikacyjny krajobraz Olkusza, a nas wszystkich cieszy rozwijająca się oferta kulturalna. Za aktywność w wielu sferach samorządu należą się jej zatem nasze słowa uznania – przekonuje Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik.

80528918 1527432730745896 6094028825987907584 o - Łukasz Rychlewski nowym Wiceburmistrzem Olkusza

Jestem wdzięczna za szansę pracy na rzecz olkuskiej społeczności. Zawsze dokładałam wszelkich starań, by sprostać stawianym mi wyzwaniom, a jednocześnie otwarcie podchodzić do codziennych problemów Olkuszan. Dziękuję również wszystkim, z którymi miałam możliwość współpracować w ostatnich latach. Jestem jednocześnie przekonana, że zastępuje mnie osoba niezwykle kompetentna i ambitna – mówi z kolei Bożena Krok.

Dotychczasowa Wiceburmistrz pozostanie na swoim stanowisku do 27 grudnia i przekaże w tym czasie trwające sprawy swojemu następcy Łukaszowi Rychlewskiemu. Jednym z największych wyzwań, jakim w najbliższych miesiącach będą musiały sprostać samorządy całego kraju, są problemy na rynku usług komunalnych. Mowa tutaj oczywiście o rosnących lawinowo kosztach odbioru odpadów, wody czy utrzymania czystości. Pozytywną informacją jest zatem fakt, że wieloletnie doświadczenie oraz wykształcenie pozwoliły nowemu Wicemistrzowi stać się specjalistą m.in. w tych dziedzinach.

Jak i miasta w całej Polsce stoimy w obliczu rosnących opłat za usługi komunalne oraz dziedzin pokrewnych, związanych z ochroną środowiska. Musimy trzymać rękę na pulsie, by te negatywne tendencje jak najmniej przekładały się na mieszkańców Gminy Olkusz. Długo rozmawiałem również z burmistrzem Romanem Piaśnikiem na temat mojej wizji współpracy w zakresie pomocy i partycypacji społecznej, edukacji, kultury oraz sportu. Dziękuję mu za zaufanie, którym mnie obdarzył – komentuje Łukasz Rychlewski.

80647040 1527432750745894 211468014808203264 o - Łukasz Rychlewski nowym Wiceburmistrzem Olkusza

Nowy Wiceburmistrz jest pracownikiem olkuskiego magistratu od 2010 roku i był on do tej pory odpowiedzialny m.in. za wdrażanie nowych zasad gospodarki odpadami komunalnymi. W 2014 roku został natomiast Kierownikiem Biura ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi, a w 2015 roku Naczelnikiem Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Łukasz Rychlewski ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie na kierunku ochrony środowiska oraz szereg studiów podyplomowych z Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, Geologii Górniczej, Rachunkowości i Sprawozdawczości w Sektorze Finansów Publicznych oraz Prawa ochrony środowiska w prawie Unii Europejskiej i w prawie polskim.

Posiada on także uprawnienia audytora wewnętrznego, certyfikat księgowego, a także ukończone Studium Pedagogiczne uprawniające do wykonywania zawodu nauczyciela. Na swoim nowym stanowisku będzie z kolei odpowiedzialny m.in. za sprawowanie nadzoru nad działalnością wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi, wydziału Spraw Społecznych, a także jednostek organizacyjnych w postaci Miejskiego Ośrodka Kultury, Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Ośrodka Pomocy Społecznej, Samorządowego Zespołu Edukacji oraz Galerii Sztuki Współczesnej BWA.

źródło: umig.olkusz.pl

Michał Pasternak

Młody działacz społeczny, interesujący się sprawami lokalnymi ziemi olkuskiej, prawem oraz gospodarką.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *