Libacja alkoholowa nieletnich z Olkusza zakończyła się w szpitalu

Dwie dziewczyny z Olkusza w wieku 13 i 15 lat z powodu zatrucia alkoholowego zakończyły mocno zakrapiane urodziny swojego kolegi w szpitalu. W konsekwencji do Sądu Rodzinnego i Nieletnich w Olkuszu skierowany zostanie wniosek w sprawie całej 5-ososbowej grupy dziewcząt i chłopców w wieku od 13 do 16 lat o przejaw demoralizacji.

Mimo że alkohol przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich i nie wolno sprzedawać żadnych napojów spirytusowych osobom, które nie ukończyły 18 roku życia, to 26 maja pięcioosobowa grupa nieletnich dziewcząt i chłopców „hucznie” obchodziła urodziny kolegi. Dla dwóch dziewcząt impreza ta skończyła się nawet w szpitalu, a lekarz, który został wezwany na miejsce, stwierdził u nich zatrucie alkoholowe. Kiedy dziewczynom pobrano krew do badań, to okazało się, że jedna z nich miała ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Pozostała trójka nieletnich trafiła pod opiekę rodziców.

Tymczasem do Sądu Rodzinnego i Nieletnich w Olkuszu zostanie skierowany przez policję wniosek wobec grupy nastolatków o przejaw demoralizacji. Spożywanie alkoholu przez nieletnich jest bowiem zabronione, ale także traktowane jako przejaw ich demoralizacji (zgodnie z ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich i przejawach demoralizacji). Sąd może teraz nałożyć na nieletnich środki wychowawcze. Warto również pamiętać, że konsekwencje grożą nie tylko wspomnianym nieletnim oraz ich rodzicom, ale również osobom, które sprzedały im alkohol, pomimo braku posiadania przez nastolatków 18 lat.

Olkuska policja apeluje, by nie ułatwiać nieletnim kupowania alkoholu. Zgodnie z art. 208 Kodeksu Karnego: „Kto rozpija małoletniego, dostarczając mu napoju alkoholowego, ułatwiając jego spożycie lub nakłaniając go do spożycia takiego napoju, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”. Policjanci apelują, by sprzedawcy upewnili się, czy podają alkohol osobie dorosłej. Sprzedawca może bowiem zażądać okazania dowodu osobistego, by sprawdzić wiek osoby, co do której istnieje podejrzenie, że może być ona niepełnoletnia.

Sklep, w którym sprzedawca podaje alkohol nieletniemu obligatoryjnie utraci również koncesje na sprzedaż alkoholu, a właściciel nie będzie mógł ubiegać się o wydanie nowego zezwolenia przez 3 lata. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości przewiduje również możliwość nałożenia środków karnych w postaci zakazu prowadzenia działalności objętej zezwoleniem, a nawet przepadek napojów alkoholowych, chociażby nie były one własnością sprzedawcy. Odpowiedzialność karną w takiej sytuacji ponosi ponadto zarówno sprzedawca, jak i przedsiębiorca prowadzący punkt, w którym doszło do naruszenia przepisów.

Mundurowi zwracają też uwagę na fakt, że zbliżają się wakacje i młodzi ludzie będą spędzać czas wolny wśród swoich przyjaciół i znajomych. Funkcjonariusze apelują zatem do rodziców, by szczególnie teraz, jeszcze przed zakończeniem roku szkolnego, wzmóc nadzór nad swoimi pociechami oraz poświęcać im więcej czasu na rozmowę.

źródło: olkusz.policja.gov.pl
zdjęcie główne (przykładowe): pixabay.com

Michał Pasternak

Młody działacz społeczny, interesujący się sprawami lokalnymi ziemi olkuskiej, prawem oraz gospodarką.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *