Kuriozalna dyskusja na sesji Rady Miejskiej w Olkuszu odnośnie nazwy olkuskiego ronda

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Olkuszu Burmistrz Roman Piaśnik zaproponował nadanie rondu na Osiedlu Młodych nazwy „Rondo Niepodległości. Wśród olkuskich radnych szybko wynikła jednak dość nietypowa dyskusja.

SilverSky rondo100 - Kuriozalna dyskusja na sesji Rady Miejskiej w Olkuszu odnośnie nazwy olkuskiego ronda

Projekt dotyczył nadania nazwy ronda, znajdującego się na Drodze Wojewódzkiej nr 791. Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik zaproponował nazwę „Rondo Niepodległości”, uzasadniając swoją decyzję chęcią uczczenia tegorocznej, setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Radni Prawa i Sprawiedliwości wnieśli jednak sprzeciw, zarzucając włodarzowi podkradanie pomysłów Radnemu Rady Powiatu Łukaszowi Kmicie oraz Posłowi na Sejm RP Jackowi Osuchowi, którzy zorganizowali zbiórkę podpisów pod wnioskiem o nadanie rondu nazwy „100-lecia Niepodległości”. Jako że inicjawę miało poprzeć już 800 mieszkańców, to zdaniem olkuskiego PiS-u taką też nazwę powinno się rondu nadać. Burmistrz Piaśnik przyznał jednak, że ani on, ani jego zastępcy nie słyszeli nic o takiej inicjatywie.

Dodatkowo, radni PiS argumentowali, że nazwa „100-lecie Niepodległości” podkreśla rok 1918, a nie 1945 czy 1989. Zastępca Burmistrza ds. Społecznych Bożena Krok upomniała jednak radnych, że dla każdego mieszkańca inna data może być ważniejsza i władze miasta nie powinny narzucać jednej „jedynie słusznej”. Radny Janusz Dudkiewicz stwierdził, za to, że ze względu na okres PRL-u czy okupacji niemieckiej nie jest wcale takie pewne czy mamy do czynienia ze 100-leciem niepodległości czy 100-leciem odzyskania niepodległości. Słowa te niejako poparł radny Michał Masłowski, który zgodził się, że prawidłowa nazwa powinna brzmieć „Rondo 100-lecia Odzyskania Niepodległości” – Jeśli nadamy nazwę „Rondo Niepodległości”, to tak naprawdę nie wiadomo czy chodzi niepodległość Polski, Caracas czy Stanów Zjednoczonych – tłumaczył dodatkowo radny. Po tym wystąpieniu radny Dudkiewicz zgłosił jednak wniosek formalny o zamknięcie dyskusji i przejście do głosowania, argumentując to słowami, że Rada Miejska zaraz zacznie debatować o uzyskaniu niepodległości przez Mieszka I w 966 roku.

Tak też się stało i radni przeszli do głosowania nad projektem Burmistrza w sprawie nadania rondu nazwy „Rondo Niepodległości” Wniosek poparło 12 radnych (Małgorzata Bień, Apolinary Ćwięczek, Janusz Dudkiewicz, Jarosław Gałka, Henryk Gamrat, Dariusz Kasprzyk, Ewa Kiełtyka, Jan Kucharzyk, Jerzy Kwaśniewski, Stanisław Łydka, Ryszard Ryza oraz Grzegorz Tomsia), 5 z nich było przeciw (Józef Filas, Michał Masłowski, Wojciech Panek, Małgorzata Postołek oraz Tomasz Zaborowski), a 4 wstrzymało się od głosu (Grzegorz Lipiński, Michał Mrówka, Wojciech Ozdoba oraz Krzysztof Szotek).

Nazwa olkuskiego ronda zdążyła już także zostać szeroko skomentowana przez innych lokalnych polityków. Radny Rady Powiatu Jan Orkisz napisał, że gdyby był Radnym Rady Miejskiej w Olkuszu, to poparłby nazwę „100-lecia Niepodległości”, gdyż nie można wyłączać zasług innych epok – Okres PRL to okres odbudowy Ojczyzny z gruzow i zniszczeń wojennych, likwidacji analfabetyzmu, biedy, budowy zakładów pracy, uczelni, szkół, przedszkoli, szpitali, ośrodków zdrowia, sanatoriów, ośrodków wypoczynkowych, dróg, elektryfikacji wsi, wodociągów, gazociągów, kanalizacji, oczyszczalni ścieków, mieszkań, organizowania komunikacji publicznej kolejowej i samochodowej itp – napisał radny na Facebooku, wyliczając dalej osiągnięcia „Dekady Gierka”. Jakie natomiast jest zdanie mieszkańców? Zachęcam do dzielenia się swoimi opiniami w komentarzach.

zdjęcia: SilverSky

Michał Pasternak

Młody działacz społeczny, interesujący się sprawami lokalnymi ziemi olkuskiej, prawem oraz gospodarką.

3 thoughts on “Kuriozalna dyskusja na sesji Rady Miejskiej w Olkuszu odnośnie nazwy olkuskiego ronda

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *