Konferencja naukowa „Wielozmysłowy świat dziecka” w Olkuszu

W Wydziale Zamiejscowym Akademii WSB w Olkuszu odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wielozmysłowy świat dziecka – Snoezelen drogą inspiracji do nowatorskich metod usprawniania, rehabilitacji i terapii”. Jej celem była wymiana wyników badań oraz doświadczeń związanych z wykorzystywaniem terapii Snoezelen, która polega na niedyrektywnym bodźcowaniu polisensorycznym. Patronat medialny nad wydarzeniem objął Kurier Olkuski.

5 1525099305 - Konferencja naukowa "Wielozmysłowy świat dziecka" w Olkuszu

W ramach konferencji odbyło się kilkanaście paneli:

  • Snoezelen jako metoda skupienia na podopiecznym, Sala Doświadczania Świata jako miejsce spotkania
  • Jak wspomóc rozwój mowy, komunikacji u dziecka?
  • Doświadczanie bliskości w przestrzeni Snoezelen
  • Ciepłe i puchate czy zimne i kolczaste? Propozycja warsztatów biblioterapeutycznych w niezwykłej przestrzeni Sali Doświadczania Świata
  • Terapeutyczne narzędzia do sensorycznego doświadczania ogrodu
  • Snoezelen – nieco inny świat w teatralnej przestrzeni
  • Metoda Snoezelen – wspieranie kompetencji emancypacyjnych osób z głęboką niepełnosprawnością w Salach Doświadczania Świata
  • Sesja w Snoezelen z mieszkańcem Domu Pomocy Społecznej
  • Hortiterapia jako innowacyjna metoda wspomagająca rehabilitację dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
  • Rozkołysać zmysły, czyli o polisensorycznych doświadczeniach w działaniach choreoterapeutycznych

img 2364 1525099561 - Konferencja naukowa "Wielozmysłowy świat dziecka" w Olkuszu

Patronat honorowy nad konferencją objęli JM Rektor Akademii WSB prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz, Starosta Powiatu Olkuskiego Paweł Piasny, Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik, Fundacja SENSORIA oraz Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu.

img 2478 1525099563 - Konferencja naukowa "Wielozmysłowy świat dziecka" w Olkuszu

Michał Pasternak

Młody działacz społeczny, interesujący się sprawami lokalnymi ziemi olkuskiej, prawem oraz gospodarką.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *