Kardynał Stanisław Dziwisz z wizytą w Olkuszu

     Równo 50 lat po swojej wizycie w Olkuszu jako sekretarz kard. Karola Wojtyły, kard. Stanisław Dziwisz ponownie gościł w naszym mieście. Powód był taki sam, jak ten sprzed 50-ciu lat, czyli rocznica kanonizacji św. Jana Kantego, tym razem 250-ta. Kardynał, wspólnie z proboszczem Mieczysławem Miarką i dziekanem Henrykiem Chmiełą, przewodniczył uroczystościach w olkuskiej bazylice, w których liczny udział wzięły m.in. dzieci pierwszokomunijne z klas trzecich, dla których kard. Dziwisz poświęcił różańce. Listy okolicznościowe od Pani Premier Beaty Szydło i Ministra Infrastruktury i Budownictwa Andrzeja Adamczyka odczytał Szef Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury i Budownictwa  Łukasz Smółka.

Kard. Stanisław Dziwisz w Olkuszu  1  - Kardynał Stanisław Dziwisz z wizytą w Olkuszu

Fragmenty homilii kard. Dziwisza:

     Przede wszystkim chciałbym serdecznie podziękować księdzu Proboszczowi – Ks. Prałatowi Mieczysławowi za zaproszenie mnie do przewodniczenia głównej uroczystości jubileuszu dwustu pięćdziesięciu lat, jakie mijają od kanonizacji Jana Kantego, tak bardzo związanego z Krakowem, ale również – choć na krótko – z Olkuszem, gdzie został proboszczem. Na jubileusz dwustulecia kanonizacji przybył do Olkusza ówczesny kardynał Karol Wojtyła, któremu towarzyszyłem wtedy jako osobisty sekretarz. Nie mogliśmy wówczas przypuszczać, że jedenaście lat później Metropolita Krakowski zostanie Biskupem Rzymu i pasterzem całego Kościoła powszechnego. Tym bardziej nie mogłem przypuszczać, że po pięćdziesięciu latach powrócę do olkuskiej Bazyliki, aby razem ze wspólnotą parafii św. Andrzeja dziękować Bogu za dar św. Jana Kantego dla Kościoła i naszej Ojczyzny.

     Drodzy bracia i siostry, wzór świętości Jana Kantego i wzór świętości Jana Pawła II, świętego naszego pokolenia, zachęcają nas, byśmy również starali się o możliwą dla każdej i każdego z nas świętość, która wyraża się w postawieniu Boga w centrum naszego życia, przyjmując kształt służby bliźnim. Autentyczna miłość Boga prowadzi do miłości drugiego człowieka i ta droga jest przewidziana dla nas wszystkich. Możemy i powinniśmy odczytywać, jak realizować nasze powołanie do świętości w konkretnej sytuacji i warunkach naszego życia osobistego, rodzinnego i zawodowego.

Kard. Stanisław Dziwisz w Olkuszu  3  - Kardynał Stanisław Dziwisz z wizytą w Olkuszu

     Cieszę się, że św. Jan Kanty tak bardzo zbliża Kraków i Olkusz. Święty ma tutaj swoją kaplicę, a także ołtarz w tej pięknej bazylice. Tutaj modlą się co roku w sierpniu pielgrzymi, zdążający na Jasną Górę w ramach Pieszej Pielgrzymki Krakowskiej. Cieszę się z żywego kultu, jakiego tu doznaje święty profesor, kaznodzieja i jałmużnik krakowski. Podtrzymujcie ten kult i nabożeństwo do Świętego odległego od nas w czasie, ale przemawiającego do naszych umysłów i serc, uwrażliwiającego nas na sprawy Boga i człowieka. Prośmy św. Jana Kantego, a także św. Jana Pawła II o orędownictwo w niebie we wszystkich naszych sprawach i potrzebach. Niech ci dwaj święci, tak sobie bliscy, pomagają nam w naszym dążeniu do świętości, pomimo wszystkich naszych słabości i niewierności. Podobnie jak oni, otwierajmy przed Bogiem przestrzenie naszych serc, aby On w tych sercach królował i byśmy przynosili dobre owoce naszej modlitwy i pracy, naszej miłości i służby. Amen.

zdjęcia: Tomasz Witecki

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *