Już wkrótce z Olkusza znikną wszechobecne reklamy?

Olkuscy urzędnicy pracują nad uchwaleniem lokalnych przepisów, które już wkrótce pozwolą na uporządkowanie przestrzeni miejskiej i zapanowanie nad widocznym w wielu miejscach chaosem reklamowym. Częścią tych działań są szerokie konsultacje społeczne z mieszkańcami Olkusza. Każdy może zabrać głos w ankiecie internetowej.

KazW 74 - Już wkrótce z Olkusza znikną wszechobecne reklamy?

Zbyt duża dowolność w umieszczaniu reklam i brak narzędzi prawnych po stronie gminy sprawiły, że przez lata problem się nawarstwiał. Najwyższa pora go kompleksowo rozwiązać. Tego typu zmiany w moim odczuciu wymagają zasięgnięcia opinii wśród Olkuszan. Uporządkowanie naszej wspólnej przestrzeni jest dla mnie i moich współpracowników niezwykle ważne, ale chcielibyśmy dokonać zmian w porozumieniu z mieszkańcami i przedsiębiorcami. Dlatego gorąco zachęcam do poświęcenia kilku minut i wzięcia udziału w ankiecie – tłumaczy Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik.

KazW 79 - Już wkrótce z Olkusza znikną wszechobecne reklamy?

Gmina Olkusz, podobnie jak wiele innych polskich miast, przystąpiła do opracowania tzw. uchwał krajobrazowych. Pierwszym krokiem było podjęcie w połowie 2017 roku przez miejskich radnych uchwały, która dała burmistrzowi zielone światło dla opracowania przepisów, które szczegółowo określą zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, co z kolei umożliwi kompleksowe uregulowanie tych kwestii na terenie Miasta i Gminy Olkusz oraz poprawę wizerunku przestrzeni miejskiej.

KazW 37 - Już wkrótce z Olkusza znikną wszechobecne reklamy?

Przygotowywane obecnie przepisy mają przeciwdziałać niekontrolowanej lokalizacji i jakości obiektów reklamowych w przestrzeni miasta i gminy, jak również doprowadzić do poprawy ich jakości. Pożądanym efektem wprowadzenia tych lokalnych zasad jest wykreowanie wysokiej jakości estetycznej przestrzeni publicznej, wolnej od chaosu reklamowego – wyjaśnia z kolei naczelnik Wydziału Urbanistyki i Ochrony Zabytków olkuskiego magistratu Agnieszka Kaczmarczyk.

47571717 1196785897143916 5669920923134722048 o - Już wkrótce z Olkusza znikną wszechobecne reklamy?

Gmina Olkusz zleciła profesjonalną analizę oddziaływania już istniejących nośników reklamowych na przestrzeń zarówno miejską, jak i wiejską Gminy Olkusz. Ukazała ona liczne przykłady zeszpecenia krajobrazu przez nadmierne zagęszczenie i zróżnicowanie nośników reklamowych. Powodują one wizualny i estetyczny chaos, przede wszystkim przez nadmierną i niekontrolowaną ilość barw, materiałów, faktur, rozmiarów i typów nośników reklamowych na ulicach oraz placach miejskich.

47462600 1196786117143894 2227849757487792128 o - Już wkrótce z Olkusza znikną wszechobecne reklamy?

Pomimo, iż ustawowa procedura przygotowania przez gminę wspomnianego projektu nie przewiduje na jej wstępnym etapie przeprowadzenia konsultacji społecznych w powyższym zakresie, burmistrz Roman Piaśnik podjął decyzję, aby w procedurze opracowania lokalnych przepisów uwzględnić elementy konsultacji z mieszkańcami, radnymi, Radą Gospodarczą oraz firmami reklamowymi, wraz z badaniem ankietowym. Wspomniane konsultacje przeprowadzone zostaną w pierwszym kwartale 2019 roku. Badanie ankietowe ma na celu poznanie opinii mieszkańców na temat reklamy zewnętrznej i oczekiwanego zakresu regulacji przyszłej uchwały krajobrazowej. Wyniki ankiety będą stanowiły istotną wskazówkę przy formułowaniu ostatecznego kształtu lokalnych przepisów, które to pozwolą właściwie uporządkować przestrzeń miasta i gminy Olkusz.

47680631 1196785913810581 266722275150004224 o - Już wkrótce z Olkusza znikną wszechobecne reklamy?

Opinie mieszkańców, przedsiębiorców i reklamodawców wyrażone w ankiecie pomogą opracować dokument spełniający oczekiwania mieszkańców w kwestii lokalizacji reklam i poprawy ładu przestrzennego oraz pozwolą na podjęcie decyzji co do stopnia restrykcyjności wprowadzenia regulacji prawnych. Ankieta jest anonimowa i służy wyłącznie celom badawczym. Formularz ankiety dostępny jest w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu oraz w formie elektronicznej. Aby wypełnić ankietę należy kliknąć TUTAJ. Inwentaryzację reklam można z kolei zobaczyć TUTAJ.
47576416 1196786020477237 1695566909942005760 o - Już wkrótce z Olkusza znikną wszechobecne reklamy?

Michał Pasternak

Młody działacz społeczny, interesujący się sprawami lokalnymi ziemi olkuskiej, prawem oraz gospodarką.

One thought on “Już wkrótce z Olkusza znikną wszechobecne reklamy?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *