Już od grudnia w Olkuszu ruszy Dzienny Dom Opieki Medycznej „ZACISZE”.

W grudniu bieżącego roku w ramach realizacji projektu unijnego rozpocznie w Olkuszu działalność Dzienny Dom Opieki Medycznej „ZACISZE”.

Placówka ta będzie realizować nieodpłatne świadczenia opieki medycznej dla osób bezpośrednio po pobycie w szpitalu, osób, które w okresie ostatnich 12 miesięcy korzystały z leczenia szpitalnego oraz osób, u których występuje ryzyko pobytu w szpitalu w najbliższym czasie. Na wsparcie mogą liczyć osoby z terenu Miasta i Gminy Olkusz, w szczególności osoby w wieku powyżej 65 lat, które w ocenie skalą poziomu samodzielności (skala Barthel) otrzymali 40-65 punktów, a których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i równocześnie nie wymagają całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym.

Pacjentów otoczy opieką profesjonalny zespół składający się z lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, lekarza geriatry, lekarza rehabilitacji, psychologa, logopedy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, terapeuty zajęciowego i opiekunek medycznych. W placówce można będzie korzystać z rehabilitacji w bardzo dobrze wyposażonych w sprzęt rehabilitacyjny gabinetach oraz wielu form terapii zajęciowej, w tym muzykoterapii, terapii ruchem, biblioterapii, arteterapii oraz terapii kulinarnej. W dziennym domu opieki medycznej będzie mogło przebywać równocześnie 21 pacjentów.

Przedstawiciele placówki informują, że nabór pacjentów do nowo otwartego Dziennego Domu Opieki Medycznej „ZACISZE” w Olkuszu prowadzony jest już teraz. Dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji można pobrać ze specjalnej strony internetowej. Więcej szczegółów można również uzyskać pod numerem telefonu 606 114 901.

Michał Pasternak

Młody działacz społeczny, interesujący się sprawami lokalnymi ziemi olkuskiej, prawem oraz gospodarką.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *