Już jutro procedowany będzie wniosek o odwołanie Starosty Olkuskiego Pawła Piasnego

Już jutro, w środę 12 czerwca o godzinie 16:30, w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Olkuszu odbędzie się VII sesja Rady Powiatu w Olkuszu kadencji 2018-2023, na której m.in. rozpatrzony zostanie wniosek o odwołanie Starosty Olkuskiego. Przebieg posiedzenia oglądać będą Państwo mogli za pośrednictwem transmisji na żywo na naszej stronie na Facebooku.

sesja - Już jutro procedowany będzie wniosek o odwołanie Starosty Olkuskiego Pawła Piasnego

Przypominamy, że na posiedzeniu VI sesji Rady Powiatu w Olkuszu, które miało miejsce 8 maja, doszło do „przewrotu majowego”, jak w kuluarach mówi się o złożeniu wniosku o odwołanie Pawła Piasnego z funkcji Starosty Olkuskiego. Pod wnioskiem podpisało się 15 Radnych (Marta Dziura, Barbara Haberka, Wanda Klimek, Krystyna Kowalewska, Michał Mrówka, Grzegorz Nocoń, Jacek Piotr Osuch, Paulina Polak, Paweł Rykała, Rafał Solecki, Józef Stach, Kamil Wołek oraz Wicestarosta Olkuski Bogumił Sobczyk, a także dwóch z trzech członków Zarządu Powiatu Olkuskiego, czyli Piotr Gamrot i Krzysztof Dąbrowski), tworzących Kluby Radnych „Wspólnota Samorządowa Kukiz’15” oraz „Prawo i Sprawiedliwość”.

P1100841 - Już jutro procedowany będzie wniosek o odwołanie Starosty Olkuskiego Pawła Piasnego

Wspomnieni Radni swój wniosek argumentowali m.in. opieszałością w sprawie rozwiązania problemu odpadów w Kluczach-Osadzie i lekceważeniem wyroków sądowych w tej kwestii, prowadzeniem polityki dezinformacji względem Radnych Rady Powiatu czy brakiem współpracy z większością gmin Powiatu Olkuskiego przez Pawła Piasnego. Przypominamy, że aby odwołanie starosty doszło do skutku, w głosowaniu wniosek ten musi uzyskać poparcie 3/5 składu Rady. Jako że Rada Powiatu w Olkuszu liczy sobie 23 osoby, to do przegłosowania wniosku potrzebnych jest 14 Radnych. Cały wniosek, a także więcej informacji na temat przebiegu całej majowej sesji możecie Państwo przeczytać TUTAJ.

P1100844 - Już jutro procedowany będzie wniosek o odwołanie Starosty Olkuskiego Pawła Piasnego

Zgodnie z Ustawą o samorządzie powiatowym, głosowanie w sprawie odwołania starosty rada powiatu przeprowadza na następnej sesji po tej, na której zgłoszono wniosek o odwołanie, nie wcześniej jednak niż po upływie 1 miesiąca od dnia zgłoszenia wniosku. Do głosowania w tej sprawie dojdzie zatem już jutro i poprzedzone będzie ono m.in. szeroką dyskusją w tym temacie. Już teraz Paweł Piasny na szerokim forum postanowił jednak złożyć sprawozdanie za okres piastowania przez siebie funkcji Starosty Olkuskiego oraz odnieść się do samego wniosku o jego odwołanie. Wszystko dlatego, że, jak mówi, to mieszkańcom powiatu olkuskiego, składając ślubowanie radnego, przyrzekał rzetelną pracę na rzecz całej wspólnoty powiatowej. Wspomniane sprawozdanie możecie Państwo przeczytać TUTAJ.

Michał Pasternak

Młody działacz społeczny, interesujący się sprawami lokalnymi ziemi olkuskiej, prawem oraz gospodarką.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *