Jak zmieniało się zadłużenie gmin Powiatu Olkuskiego na przestrzeni ostatnich 4 lat?

2019-01-09 /13
Jak zmieniało się zadłużenie gmin Powiatu Olkuskiego na przestrzeni ostatnich 4 lat?

Czasopismo „Wspólnota” opublikowało ranking zmian zadłużenia wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, licząc od 2014 roku. Jako że w minionych wyborach samorządowych nie nastąpiła żadna zmiana na stanowisku burmistrza lub wójta w gminach Powiatu Olkuskiego w stosunku do wyborów z właśnie 2014 roku, to badanie to może służyć za niejakie podsumowanie pracy naszych włodarzy.

Autorzy badania przyrównali wysokość zadłużenia wszystkich jednostek samorządu terytorialnego w kraju do wysokości ich budżetów. Najpierw zamierzono to w 2014 roku, a następnie obliczono procentowe zmiany tych wartości w stosunku do końca 2017 roku. Metodologia ta jest o tyle dobra, że oprócz suchego badania wysokości długu bierze ona również pod uwagę skalę rozwoju samorządów. Jeżeli bowiem dana gmina zwiększyła swój dług, ale jednocześnie pieniądze te przeznaczyła na inwestycje, w wyniku których dochód do jej budżetu się zwiększył, to liczby w rankingu są dla tej gminy dużo bardziej „łaskawe”, gdyż zwiększeniu uległa zarówno wysokość długu, jak i wysokość rocznego budżetu.

Najlepiej w zestawieniu tym wypadło Bukowno, które zmniejszyło swoje procentowe zadłużenie o 20,89 punktu procentowego w stosunku do 2014 roku. Wówczas 15 850 000 zł zadłużenia stanowiło 46,06% rocznego budżetu tej gminy. Dla porównania, obecnie dług w wysokości 11 010 000 zł wynosi jedynie 25,17%. Skutecznie swój dług zmniejsza też Gmina Bolesław, której udało się go zredukować z 42,97% (4 877 192 zł) w 2014 roku do 27,67% (2 124 331 zł). Równie dobrze radzi sobie Olkusz, który w 2014 roku posiadał zadłużenie w wysokości 45 430 000 zł, co stanowiło 33,27% w stosunku do rocznego budżetu. Teraz dług Miasta i Gminy Olkusz jest o wiele mniejszy, wynosząc 32 350 000 zł, co stanowi jedynie 18,49%.

Na pochwałę zasługuje także Gmina Klucze, która 10 941 608 zł długu w 2014 roku (26,05%) zredukowała do 7 221 480 zł (12,57%). Delikatnie swoje zadłużenie zmniejszyła także Gmina Trzyciąż, która od lat posiada najlepszą kondycję finansową, jeżeli mowa o zobowiązaniach, spośród wszystkich gmin Powiatu Olkuskiego. Z 749 849 zł długu w 2014 roku (3,54%) zostało obecnie tylko 496 864 zł (1,90%). Podczas gdy wymienione 5 na 6 gmin naszego powiatu sukcesywnie zmniejsza swoje zadłużenie przed szereg wychodzi Gmina Wolbrom. Odkąd w 2014 roku Burmistrzem został Adam Zielnik zadłużenie Miasta i Gminy Wolbrom co roku wzrasta. Z 2 098 105 zł (w tym kredyty i pożyczki 1 000 000) dług zwiększył się aż do 14 123 080 zł. Procentowo, w stosunku do rocznego budżetu tej gminy, to wzrost z 3,35% aż do 15,43%, co stanowi 15. największy wzrost zadłużenia spośród wszystkich 590 miast niebędących miastami powiatowymi lub miastami na prawach powiatu w Polsce.

zdjęcie przykładowe: pixabay.com