Jak zmieniało się zadłużenie gmin Powiatu Olkuskiego na przestrzeni ostatnich 4 lat?

Czasopismo „Wspólnota” opublikowało ranking zmian zadłużenia wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, licząc od 2014 roku. Jako że w minionych wyborach samorządowych nie nastąpiła żadna zmiana na stanowisku burmistrza lub wójta w gminach Powiatu Olkuskiego w stosunku do wyborów z właśnie 2014 roku, to badanie to może służyć za niejakie podsumowanie pracy naszych włodarzy.

Autorzy badania przyrównali wysokość zadłużenia wszystkich jednostek samorządu terytorialnego w kraju do wysokości ich budżetów. Najpierw zamierzono to w 2014 roku, a następnie obliczono procentowe zmiany tych wartości w stosunku do końca 2017 roku. Metodologia ta jest o tyle dobra, że oprócz suchego badania wysokości długu bierze ona również pod uwagę skalę rozwoju samorządów. Jeżeli bowiem dana gmina zwiększyła swój dług, ale jednocześnie pieniądze te przeznaczyła na inwestycje, w wyniku których dochód do jej budżetu się zwiększył, to liczby w rankingu są dla tej gminy dużo bardziej „łaskawe”, gdyż zwiększeniu uległa zarówno wysokość długu, jak i wysokość rocznego budżetu.

Najlepiej w zestawieniu tym wypadło Bukowno, które zmniejszyło swoje procentowe zadłużenie o 20,89 punktu procentowego w stosunku do 2014 roku. Wówczas 15 850 000 zł zadłużenia stanowiło 46,06% rocznego budżetu tej gminy. Dla porównania, obecnie dług w wysokości 11 010 000 zł wynosi jedynie 25,17%. Skutecznie swój dług zmniejsza też Gmina Bolesław, której udało się go zredukować z 42,97% (4 877 192 zł) w 2014 roku do 27,67% (2 124 331 zł). Równie dobrze radzi sobie Olkusz, który w 2014 roku posiadał zadłużenie w wysokości 45 430 000 zł, co stanowiło 33,27% w stosunku do rocznego budżetu. Teraz dług Miasta i Gminy Olkusz jest o wiele mniejszy, wynosząc 32 350 000 zł, co stanowi jedynie 18,49%.

Na pochwałę zasługuje także Gmina Klucze, która 10 941 608 zł długu w 2014 roku (26,05%) zredukowała do 7 221 480 zł (12,57%). Delikatnie swoje zadłużenie zmniejszyła także Gmina Trzyciąż, która od lat posiada najlepszą kondycję finansową, jeżeli mowa o zobowiązaniach, spośród wszystkich gmin Powiatu Olkuskiego. Z 749 849 zł długu w 2014 roku (3,54%) zostało obecnie tylko 496 864 zł (1,90%). Podczas gdy wymienione 5 na 6 gmin naszego powiatu sukcesywnie zmniejsza swoje zadłużenie przed szereg wychodzi Gmina Wolbrom. Odkąd w 2014 roku Burmistrzem został Adam Zielnik zadłużenie Miasta i Gminy Wolbrom co roku wzrasta. Z 2 098 105 zł (w tym kredyty i pożyczki 1 000 000) dług zwiększył się aż do 14 123 080 zł. Procentowo, w stosunku do rocznego budżetu tej gminy, to wzrost z 3,35% aż do 15,43%, co stanowi 15. największy wzrost zadłużenia spośród wszystkich 590 miast niebędących miastami powiatowymi lub miastami na prawach powiatu w Polsce.

zdjęcie przykładowe: pixabay.com

Michał Pasternak

Młody działacz społeczny, interesujący się sprawami lokalnymi ziemi olkuskiej, prawem oraz gospodarką.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *