Jak zabrać się za utworzenie linii kolejowej do Krakowa?

2017-11-22 /25
Jak zabrać się za utworzenie linii kolejowej do Krakowa?

Problemy komunikacyjne Olkusza od lat rozgrzewają debatę publiczną. Najpopularniejszym od paru lat tematem jest połączenie kolejowe z Krakowem, gdyż połączenie drogowe na trasie DK94 „jakie jest każdy widzi”.

Na przestrzeni czasu pojawiały się różne, mniej lub bardziej realne pomysły na utworzenie połączenia kolejowego ze stolicą Małopolski. Mimo paroletniego „wałkowania” tematu, nie pojawiły się jednak jak dotąd żadne konkrety. Największym problemem jest wytyczenie przebiegu trasy dla nowych torów. Którędy, skąd i dokąd miałyby biec? Czy w ogóle jest możliwe ich zbudowanie, skoro na przestrzeni ostatnich parudziesięciu lat nie została zbudowana żadna nowa linia kolejowa w Polsce?

Rady Sejmiku Małopolskiego Andrzej Wójcik zgłosił interpelację do Marszałka Województwa Małopolskiego na temat opracowania koncepcji budowy nowej linii kolejowej Olkusz-Kraków. Taka koncepcja, opracowana przez fachowców, dałaby odpowiedź w różnych możliwych konfiguracjach co do trasy przebiegu nowej linii. W świetle dotychczasowych sporów, trochę dziwne się wydaje to, że nikt do tej pory nie wpadł na pomysł opracowania takiej koncepcji. W otrzymanej odpowiedzi Marszałek powołuje się na przykład pomysłu zrobienia całkiem nowej linii kolejowej z Krakowa do Myślenic. Samorządy lokalne zainteresowane powstaniem linii do Myślenic podpisały z Województwem Małopolskim list intencyjny o nawiązaniu współpracy do budowy tej inwestycji, a na przyszły rok zaplanowano realizację dokumentacji studialnej dla ww. przedsięwzięcia. W odpowiedzi zalecane jest podjęcie współpracy przez okoliczne samorządy, dostrzegające potrzebę powstania nowej linii kolejowej Olkusz-Kraków. Kwestią otwartą jest, czy do opracowania koncepcji budowy potrzebne koniecznie jest porozumienie samorządów, gdyż można najpierw zrobić koncepcję, a potem rozmawiać z samorządami, przez które prowadziła by nowa linia kolejowa. Współpraca lokalnych samorządowców w tej dziedzinie mogłaby jednak przynieść wymierne korzyści dla Ziemi Olkuskiej, czego przykładem mogą być właśnie Myślenice.

Adam Siekaniec

Adam Siekaniec