Jak dawniej kruszce kopano

Jeśli ktoś chce dowiedzieć się jak dawniej kruszce kopano, to koniecznie powinien zobaczyć wystawę „Z notatnika Agricoli, czyli u źródeł górnictwa kruszcowego na złożach śląsko-krakowskich”, jaka jest prezentowana na dziedzińcu olkuskiego Centrum Kultury MOK przy ulicy Szpitalnej 32.

wystawa agricola - Jak dawniej kruszce kopano

Wystawa wypożyczona z Muzeum Miasta Jaworzna składa się z dwudziestu plansz ilustrowanych rycinami z dzieł Georgiusa Agricoli „De re metallica libri XII”, uzupełnionych cytatami z jego prac i naukowym komentarzem. Georgius Agricola (1494-1555), nazywany „ojcem geologii”, był niemieckim humanistą i uczonym: górnikiem, metalurgiem, mineralogiem, a także lekarzem. Niewątpliwą ozdobą jego dzieł są 273 drzeworyty przedstawiające warunki występowania surowców kopalnych w przyrodzie, eksploatację górniczą i procesy hutnicze. Te unikatowe ilustracje dają wyobrażenie o pracy górnika i hutnika w XVI wieku. Na wystawie został także przedstawiony m.in.: polski sposób przeróbki rud ołowianych, wykorzystywany powszechnie na naszym terenie.

Wystawa plakat - Jak dawniej kruszce kopano

Warto przypomnieć, że najstarsze informacje o Olkuszu są związane z miejscowym górnictwem i hutnictwem srebra i ołowiu. W 1374 r. Elżbieta Łokietkówna, ogłosiła przywilej dla Olkusza, zatytułowany „Ordinatio montium Ilcussiensium”, czyli Ordynacja górnicza olkuska, który stanowi jeden z najstarszych zbiorów praw górniczych w Polsce. W 1505 r. Aleksander Jagiellończyk ogłosił „Statuta Montana Ilcusiensis”, czyli Olkuskie statuty górnicze, które określały szczegółowo prawne podstawy olkuskiego górnictwa. Wystawa prezentuje rozwój górnictwa i hutnictwa kruszców w połowie XVI wieku, czyli w okresie, kiedy w okolicach Olkusza rozpoczęto budowę sztolni odwadniających. Było to jedno z największych przedsięwzięć inżynieryjnych w Polsce. Łącznie wybudowano przeszło 32 km sztolni, a koszt wydrążenia jednego kilometra sztolni był równy budowie 15 murowanych kamienic.

Michał Pasternak

Młody działacz społeczny, interesujący się sprawami lokalnymi ziemi olkuskiej, prawem oraz gospodarką.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *