Gorąco na sesji Rady Powiatu – mieszkańcy w proteście opuścili salę

     Opuszczenie w złości obrad przez mieszkańców, ostre wymiany zdań oraz… śpiew. W skrócie – działo się na grudniowej sesji Rady Powiatu Olkuskiego. Najważniejsza informacja jest taka, że przyjęto projekt ustawy budżetowej na rok 2018. Ku niezadowoleniu mieszkańców, nie znalazły się w nim jednak żadne fundusze na wywóz śmieci z Osady w Kluczach.
    3 - Gorąco na sesji Rady Powiatu - mieszkańcy w proteście opuścili salę

     7 listopada w Urzędzie Gminy Klucze odbyło się spotkanie na temat aktualnej sytuacji ze śmieciami na Osadzie. Zgromadzona społeczność alarmowała, że przegniłe przez zimę pod śniegiem odpady mogą spowodować na wiosnę niewyobrażalny odór oraz istną plagę much, robactwa czy szczurów. Z mieszkańcami zgodził się wtedy Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Olkuskiego Sławomir Sztaba, który zdecydowanie potępił brak środków na wywóz śmieci w planowanym wtedy budżecie na przyszły rok. Jako, że wtedy Starosta Paweł Piasny nie zaszczycił wówczas mieszkańców swoja obecnością, to radny Sztaba zachęcił ich do zaszczycenia swoją obecnością Starostę 20 grudnia na sesji rady powiatu. Stąd tez ich obecność na sesji, choć nic konkretnego dla mieszkańców z tego faktu nie wynikło.

2  1  - Gorąco na sesji Rady Powiatu - mieszkańcy w proteście opuścili salę

   Paweł Piasny wciąż powtarzał bowiem, że śmieci wywieźć nie może, gdyż spalone w pamiętnym pożarze odpady mogą stanowić dowód w postępowaniu prokuratorskim. 23 października zlecił zaś wywóz ok. 2700 ton niespalonych odpadów, który, choć miał odbyć się w przeciągu 3 tygodni, formalnie zakończył się dopiero po niemal 2 miesiącach. Starosta przyznał także, że ze względu na posiadane informacje spodziewał się, iż z Osady wyjedzie około połowy wszystkich składowanych śmieci. Tych ostatecznie okazało się być dużo więcej i nie zanosi się, aby w bliższej perspektywie opuściły Klucze. Kiedy na początku sesji poruszony został temat wysypiska na Osadzie, przewodniczący Rady Powiatu Dariusz Rzepka przypomniał, że zgodnie z porządkiem obrad temat ten powinien zostać poddany pod ewentualną dyskusję dopiero pod koniec posiedzenia, w punkcie wolnych wniosków. Mieszkańcy nie mieli zamiaru jednak dłużej czekać i wściekli opuścili salę, mówiąc, że powiat przygotował im „piękne” Święta. Jeden ze zgromadzonych mieszkańców wychodząc „podziękował” radnemu Kazimierzowi Ściążko, który jego zdaniem nic nie zrobił w tej sprawie. W odpowiedzi mieszkaniec usłyszał, żeby zastanowił się co do niego mówi”.

13 - Gorąco na sesji Rady Powiatu - mieszkańcy w proteście opuścili salę
                                                                                                                 fot. radny Kazimierz Ściążko (pierwszy z lewej)

     Wyjście mieszkańców nie przeszło bez echa. Wielu radnych nie kryło swojej złości w kierunku wiceprzewodniczącego Sławomira Sztaby za to, że nie poinformował wcześniej rady o zaproszeniu przez niego lokalnej społeczności na obrady. Radni deklarowali gotowość wcześniejszej zmiany porządku obrad na bardziej przyjazny mieszkańcom, zarzucając przy okazji Sztabie, że zrobił to tylko po to, by na całej sytuacji zbijać kapitał polityczny. Radny Sztaba odpowiadał, że mieszkańcy są zaproszeni na każdą sesję Rady, a ich wyjście było spowodowane nie tyle przebiegiem sesji, co wielomiesięczną, bezowocną batalią, której punkt kulminacyjny widzieli wszyscy. Radny Łukasz Kmita zwracał także uwagę na zachowanie radnego Sztaby, który kilkukrotnie wychodził z sali obrad, by porozmawiać z mieszkańcami. W jego mniemaniu nie zachował się w porządku do reszty Rady Powiatu, gdyż, jego zdaniem, wielu radnych, w tym on, chętnie porozmawialiby z mieszkańcami, lecz nie chcą zakłócać porządku obrad. Radny Kmita zapytany, czy chce wobec tego zgłosić wniosek formalny o przerwę, mającą na celu umożliwienie spotkania się z mieszkańcami, wycofał się.

4 - Gorąco na sesji Rady Powiatu - mieszkańcy w proteście opuścili salę
                                                                                                                           fot. Radny Łukasz Kmita (drugi z prawej)

     Ostatecznie, po przypomnieniu Staroście Piasnemu przez Łukasza Kmitę nieudanych rozmów z Burmistrzem Olkusza Romanem Piaśnikiem, które spowodowane były niedotrzymaniem przez Starostę warunku otrzymania 50% dofinansowania na remont drogi Troks – Trzyciąż oraz kilku innych mniej lub bardziej nietrafionych inwestycji, Rada Powiatu Olkuskiego przyjęła projekt ustawy budżetowej na rok 2018.

15 - Gorąco na sesji Rady Powiatu - mieszkańcy w proteście opuścili salę

    Po niemal 3 godzinach, sesja zakończyła się nieco weselszym akcentem. Rada Powiatu Olkuskiego przygotowała prezent dla radnego Łukasza Kmity oraz jego żony z okazji mającego niedawno miejsce ślubu. Para odwdzięczyła się weselnym ciastem, które mógł skosztować każdy członek rady. Po złożeniu życzeń oraz zaśpiewaniu młodej parze „sto lat” nadszedł wreszcie czas na koniec obrad. W sieci pojawiło się jednak kilka komentarzy pytających, jak ma się ta cała sytuacja do faktu, że na problem mieszkańców czas się jednak nie znalazł.

14 1 - Gorąco na sesji Rady Powiatu - mieszkańcy w proteście opuścili salę

zdjęcia: Tadeusz Żurek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *