Gmina Olkusz w ramach projektu „UMiG Olkusz bez barier" dostała dofinansowanie na poprawę dostępności urzędu.

2023-03-07 /28
Gmina Olkusz w ramach projektu „UMiG Olkusz bez barier" dostała dofinansowanie na poprawę dostępności urzędu.

Gmina Olkusz otrzymała około 84 tysiące złotych na realizację projektu "Urząd Miasta i Gminy Olkusz bez barier" w ramach programu "Dostępny samorząd - granty" prowadzonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Celem projektu jest poprawa dostępności urzędu dla osób z niepełnosprawnościami.

W ramach projektu zaplanowano szereg działań, w tym zakup i montaż automatu umożliwiającego bezdotykowe otwieranie drzwi wejściowych oraz dzwonka przy wejściu do budynku, dostosowanie toalety do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, przygotowanie pokoju matki z dzieckiem oraz zakup pętli indukcyjnej.

Dodatkowo, poprawie ulegnie dostępność komunikacyjno-informacyjna za sprawą specjalnych tabliczek, planów tyflograficznych oraz infokiosku. Przyznane środki pozwolą na realizację tych działań, co z pewnością wpłynie na poprawę jakości obsługi mieszkańców z niepełnosprawnościami.

Janusz Kijowski

Janusz Kijowski