Dzień profilaktyki z policjantkami w Szkole Podstawowej nr 4 w Olkuszu

2023-12-07 /257
Dzień profilaktyki z policjantkami w Szkole Podstawowej nr 4 w Olkuszu
źródło: fot. Małopolska Policja

Policjantki z oddziału profilaktyki odwiedziły 01.12 br. Szkołę Podstawową nr 4 im. Francesco Nullo w Olkuszu, aby przeprowadzić zajęcia edukacyjne na temat bezpieczeństwa. Wizyta ta była odpowiedzią na zaproszenie nauczyciela realizującego projekt OSEhero w szkole.

Podczas spotkania, skierowanego do różnych grup wiekowych, poruszono ważne kwestie bezpieczeństwa. Z uczniami klas IV-VIII rozmawiano o zagrożeniach w Internecie. Policjantki szczegółowo omówiły zagadnienia związane z cyberprzemocą, jej formami, a także mechanizmami sprzyjającymi agresji w sieci. Dodatkowo, podjęto temat hejtu internetowego, wyjaśniając, jak na niego reagować i gdzie szukać pomocy. Uczniowie zostali również poinformowani o odpowiedzialności prawnej nieletnich za czyny karalne i niedozwolone zachowania. W trakcie spotkania przypomniano również o konsekwencjach prawnych wagaryzowania, palenia papierosów, czy picia alkoholu przez osoby nieletnie.

Z kolei w klasach młodszych zajęcia skupiały się na bezpieczeństwie w ruchu drogowym oraz na bezpiecznych zabawach zimowych. Policjantki przedstawiły najważniejsze zasady i wskazówki, które pomagają unikać niebezpieczeństw na drodze i podczas zimowych aktywności.