Duże środki na rozwój olkuskich przedszkoli

Gmina Olkusz przeznaczy środki w wysokości ponad 400 tysięcy złotych na nowe wyposażenie, dodatkowe zajęcia oraz szkolenie kadr w Przedszkolu Nr 4, Przedszkolu Nr 9 oraz Przedszkolu Nr 13 w Olkuszu. Zdecydowaną większość środków, bo aż 344 tysiące złotych, Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu pozyskał ponadto z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

To już kolejny etap projektu rozwijającego kształcenie przedszkolne w Gminie Olkusz, na który pozyskujemy dofinansowanie. Pierwszy projekt przyniósł zachwycające rezultaty, jako że dał on narzędzia do tego, by dzieci rozwijały swoje umiejętności i odkrywały własne zainteresowania. Dużą uwagę poświęcamy bowiem wsparciu dzieci wymagających większej opieki. Jest to o tyle cenna inicjatywa, że podjęta jeszcze w wieku przedszkolnym z pewnością zaprocentuje w przyszłości – komentuje Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik.

74460083 1490746241081212 1678127607553458176 o - Duże środki na rozwój olkuskich przedszkoli

Działania olkuskiego magistratu dotyczyć będą trzech ośrodków wychowania przedszkolnego, do których uczęszcza największa liczba dzieci z niepełnosprawnościami. W każdym z nich w pierwszej kolejności przewidziano właśnie zniwelowanie problemów tej grupy dzieci poprzez zakup odpowiedniego sprzętu rehabilitacyjno-terapeutycznego, realizacje zajęć dodatkowych oraz podniesienie kompetencji kadry. Dodatkowo prowadzone będą zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe wszystkich dzieci z wytypowanych przedszkoli. Całkowity koszt projektu to dokładnie 404 403,60 zł., z czego aż 343 741,39 zł. (a zatem 85% sumy) stanowi kwota dofinansowania. Realizację projektu zaplanowano już na przyszły rok.

W Przedszkolu Nr 9 z myślą o dzieciach niepełnosprawnych zorganizowana zostanie sala doświadczenia świata, w której prowadzone będą zajęcia grupowe oraz trening widzenia. Zakupiony zostanie również specjalistyczny sprzęt do treningu słuchowego z wykorzystaniem metody Johannesa (audiometr). Swoje kompetencje podniosą także nauczyciele, którzy skorzystają ze studiów podyplomowych (surdopedagogika i tyflopedagogika), a dzieci z wadą postawy uczestniczyć będą w gimnastyce korekcyjnej. Przewidziano również zajęcia dodatkowe: dla najstarszych grup będą to zajęcia z podstaw programowania, do czego zostaną wykorzystane roboty typu BeeBoot oraz tablety. Młodsze dzieci będą miały z kolei możliwość wzięcia udziału w zajęciach tanecznych lub uczących kreatywności.

W Przedszkolu Nr 4 stworzony zostanie dla odmiany nowoczesny gabinet logopedyczno-pedagogiczny, wyposażony m.in. w interaktywne narzędzia do poprawy zdolności komunikacyjnych dzieci. Prowadzone będą w nim zajęcia z logopedą i tyflopedagogiem. Wszystkie dzieci ucieszą się również z pewnością z zakupu innowacyjnego instrumentu muzycznego MUSICON, który łączy edukację muzyczną, matematyczną oraz analogowe programowanie. Zajęcia prowadzone z jego wykorzystaniem zakończą się bowiem wspólną wycieczką tematyczną do Muzykodromu w Katowicach. Dzięki realizacji projektu nowym gabinetem logopedyczno-pedagogicznym będzie dysponować także Przedszkole Nr 13, a w planach jest również malowanie holu i klatki schodowej. Dzieci wezmą natomiast udział w zajęciach korekcyjnych oraz z programowania, których podsumowaniem będą wyjazdy do Muzeum Techniki.

Przypominamy, że Przedszkole nr 4 i Przedszkole nr 9 wzięło także udział w poprzedniej edycji programu. W „czwórce” utworzona została wówczas nowa, w pełni wyposażona sala, a na dodatek przedszkole to zyskało także m.in. interaktywną tablicę, matę z projektorem oraz tablety. W Przedszkolu Integracyjnym Nr 9 doposażone zostały natomiast sale dydaktyczne oraz sala integracji sensorycznej. Placówka ta otrzymała również m.in. zestaw przenośnych urządzeń do alternatywnej komunikacji, tablety oraz projektor z tablicą multimedialną. W obu przedszkolach prowadzone były ponadto dodatkowe zajęcia poprawiające funkcjonowanie psychospołeczne dzieci.

źródło: umig.olkusz.pl

Michał Pasternak

Młody działacz społeczny, interesujący się sprawami lokalnymi ziemi olkuskiej, prawem oraz gospodarką.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *