Duże pieniądze na zamek w Rabsztynie

Ponad 2 miliony złotych dofinansowania otrzymała Gmina Olkusz na dalsze prace w obrębie zamku w Rabsztynie. W ramach zadań przewidziano stabilizację i zabezpieczenie ostańca wapiennego pod zamkiem górnym, zabezpieczenie i naprawę muru, wykonanie podziemnego pawilonu i strefy rekreacyjnej ze sceną, nawierzchni oraz zielonych tarasów. Niewątpliwą atrakcją będzie również kawiarnia, z której będą mogli skorzystać wszyscy odwiedzający zamek. Całość prac szacowana jest na 4 miliony złotych, a pierwsze efekty będą widoczne już w przyszłym roku.

Kolejny raz cieszymy się z dofinansowania planowanych przez nas prac. Dziś mówimy o kwocie 2,2 mln złotych pozyskanych z dwóch różnych konkursów – w obu zostaliśmy ocenieni najlepiej spośród wszystkich wnioskujących. Świadczy to o dobrym przygotowaniu merytorycznym obu projektów. Potencjał turystyczny zamku Rabsztyn rośnie z roku na rok, jednak zakończenie tych prac pozwoli nam zamknąć pewien etap i stworzyć gotowy produkt turystyczny. Wyobrażam sobie, że z kawiarni na odrestaurowanym zamku chętnie będą korzystać turyści, ale również mieszkańcy, gdyż będzie ją można wynajmować na imprezy okolicznościowe – mówi Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik.

Na łączną kwotę 2 209 387,32 zł składają się dwa uzyskane przez Gminę Olkusz dofinansowania: Zabezpieczenie konstrukcyjne murów i ostańca skalnego wraz z organizacją placu archeologicznego na zamku w Rabsztynie w gminie Olkusz, na które Gmina Olkusz otrzymała 500 000,00 złotych pomocy z programu Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Zagospodarowanie ruin zamku w Rabsztynie w Gminie Olkusz – stworzenie nowego produktu turystycznego, na które Gmina Olkusz otrzymała 1 709 387,32 złotych dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

DSC 0262 1 - Duże pieniądze na zamek w Rabsztynie

W ramach pierwszego projektu planowane jest wykonanie stabilizacji i zabezpieczenia ostańca wapiennego pod zamkiem górnym, tj. wykonanie robót niwelacyjnych, oczyszczanie skarpy skalnej, wykonanie doraźnych prac stabilizacyjnych (kotwy montażowe), wzmocnienie odspojonych, spękanych fragmentów z zastosowaniem stalowych kotew, oczyszczenie szczelin oraz wypełnienie pustek metodami specjalistycznymi. Ponadto przewidziano m.in. zabezpieczenie i konserwację północnego muru obwodowego zamku od ostańca skalnego do węzła bramnego, obejmujące w szczególności: oczyszczanie muru, naprawę ubytków, spoinowanie, wzmocnienie osłabionych partii. Wszystkie prace poprzedzone będą odgruzowaniem dziedzińca pomiędzy ostańcem skalnym a murem obwodowym, w wyniku czego odsłonięte zostaną zagruzowane partie muru i ostańca. Wszystko odbędzie się pod nadzorem archeologicznym. Wliczając wkład własny, prace te będą kosztowały 888 702,83 złotych.

Pozyskiwane z sukcesem dofinansowania pozwolą na zabezpieczenie i konserwację zabytkowej substancji a także szybsze udostępnienie zamku w Rabsztynie dla potrzeb ruchu turystycznego. Mijający rok też był pod tym względem niezwykle aktywny. Zakończyliśmy stabilizację i spojenie północno-wschodniego i wschodniego fragmentu skarpy ostańca wapiennego i nadbudowaliśmy wieżę zamku górnego, na której został wykonany taras widokowy. Został też wybudowany nowy most nad fosą oraz powstał plac zabaw z ławeczkami i stojakiem na rowery. By poprawić komfort odpoczywających zakupiono 50 leżaków z logo Olkusza – podsumowuje naczelnik Wydziału Urbanistyki i Ochrony Zabytków Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu Agnieszka Kaczmarczyk.

Drugie, znacznie wyższe dofinansowanie, pozwoli wykonać prace związane z wykonaniem pawilonu podziemnego z niezbędnymi instalacjami. W pawilonie zostanie przygotowany punkt informacyjny, węzeł sanitarny oraz kawiarnia. Również w ramach tego zadania planowane jest przeprowadzenie zabezpieczeń i konserwacji murów pałacu oraz wykonanie badań archeologicznych. Stworzona zostanie także strefa rekreacyjna wraz ze sceną, trawiaste tarasy oraz nawierzchnia dziedzińca. Przeprowadzenie tych prac pozwoli zamknąć zasadniczy zakres robót budowlanych, koniecznych do udostępnienia całości zamku zwiedzającym. To również nie koniec prac planowanych na najbliższą przyszłość. W pierwszym kwartale 2019 roku w obrębie zamku górnego zostaną zakończone prace związane z montażem systemów oświetleniowych, instalacji elektrycznej, sufitu podwieszanego, posadzek, tynków, szklanych balustrad i podestu, stolarki okiennej i drzwiowej, a także odkrytych w trakcie prac archeologicznych reliktów portalu i kominka.

Michał Pasternak

Młody działacz społeczny, interesujący się sprawami lokalnymi ziemi olkuskiej, prawem oraz gospodarką.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *