Dofinansowania na olkuskie drogi odebrane

Dzięki staraniom władz naszej gminy udało się pozyskać dodatkowe fundusze na przebudowę ulicy Głowackiego w Olkuszu oraz dróg transportu rolnego w Zedermanie i Zawadzie. Łączna kwota przyznanego dofinansowania to ponad 1,2 mln złotych. Realizację inwestycji zaplanowano jeszcze na ten rok.

Aktywnie poszukujemy źródeł finansowania naszych inwestycji, dzięki czemu łatwiej jest nam przystępować do projektów bardziej wymagających finansowo. Pozyskane dofinansowanie pozwoli nam dokończyć przebudowę układu komunikacyjnego ulicy Głowackiego, co jest szczególnie ważne dla lokalnych przedsiębiorców oraz mieszkańców i gości korzystających np. z atrakcji Silver Parku. Równie ważne są dla nas drogi transportu rolnego, które służą lokalnym społecznościom. Także w tym zakresie z roku na rok przystępujemy do kolejnych prac – mówi Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik.

Szacowany koszt remontu ul. Głowackiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Długą do skrzyżowania z ul. Spółdzielczą wynosi 2 445 306,87 złotych. Gmina Olkusz otrzymała natomiast na ten cel dotację z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1 222 653,00 złotych. Promesę z rąk Ministra Infrastruktury oraz Wojewody Małopolskiego odebrał Burmistrz Roman Piasnik. Zakres prac uwzględnia przebudowę włączenia do istniejącej drogi powiatowej ul. Długiej, przebudowę jezdni ul. Głowackiego, przebudowę i budowę chodników dla pieszych, budowę ścieżki rowerowej, przebudowę zjazdów do ul. Głowackiego z przyległych posesji, przebudowę skrzyżowania z ul. Spółdzielczą, przebudowę i budowę kanalizacji deszczowej odwadniającej, budowę instalacji oświetlenia oraz zabezpieczenie sieci teletechnicznej. Przetarg został już ogłoszony, a wszystkie prace mają zostać zakończone do końca października tego roku.

Kolejne dofinansowanie w wysokości 65 tysięcy złotych Gmina Olkusz uzyskała z budżetu Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na drogi dojazdowe do pól. Na ten rok zaplanowano prace w Zawadzie i w Zedermanie. Wykonawcę powinniśmy poznać już niebawem, gdyż aktualnie trwa sprawdzanie złożonych w przetargu ofert. Poza dobrymi wiadomościami związanymi z uzyskaniem dofinansowań na prace przy gminnych drogach, olkuski magistrat informuje również o rozstrzygnięciu przetargów na inne zadania drogowe, które zostaną w tym roku wykonane: „To oczywiście nie wszystkie typowo drogowe przedsięwzięcia, które mamy zaplanowane na ten rok. Kolejne jeszcze nastąpią w miarę przygotowania dokumentacji oraz rozstrzygnięć przetargowych w trybie zamówień publicznych” – dodaje włodarz „Srebrnego Miasta”.

Wyłoniono już także wykonawców 5 zadań, które będą realizowane w najbliższym czasie. Mowa tutaj o budowie miejsc parkingowych przy ul. Armii Krajowej w Olkuszu (169 729,24 zł.), utwardzeniu traktu spacerowo-rowerowego oraz drogi zlokalizowanej na działce nr 441 w Zimnodole (97 574,28 zł.), utwardzeniu ulicy Miłej w Olkuszu (66 872,00 zł.), utwardzeniu drogi dojazdowej do działki nr 282 w Podlesiu Rabsztyńskim (24 039,32 zł.) oraz utwardzeniu terenu przy Szkole Podstawowej w Witeradowie (20 018,15 zł.). Wszystkie zadania, na które zostały już rozstrzygnięte przetargi, zostaną wykonane jeszcze w tym roku. Co szczególnie ważne, wykonawcy zaproponowali długie terminy gwarancji, wynoszące aż 8 lat.

Michał Pasternak

Młody działacz społeczny, interesujący się sprawami lokalnymi ziemi olkuskiej, prawem oraz gospodarką.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *