Były Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolbromiu Dariusz Gorgoń przegrywa w Sądzie

Sąd Okręgowy w Krakowie oddalił pozew Dariusza Gorgonia o ochronę dóbr osobistych oraz zadośćuczynienie pieniężne w stosunku do Serwisu Jurajskiego. Powodem był artykuł sprzed niemal 3 lat, w którym nagłośniona została sprawa nielegalnego łączenia prezesury Przeboju Wolbrom oraz OSP Wolbrom z mandatem radnego miejskiego przez niedawną „jedynkę” „OdNowy” Pawła Piasnego do Rady Powiatu w Olkuszu. Wyrok nie jest prawomocny.

W trakcie rozprawy przesłuchano ponad 20 świadków, w tym m.in. byłego Wojewodę Małopolskiego Józefa Pilcha czy Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom Adama Zielnika. Za publikację tego artykułu były Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolbromiu zażądał usunięcia tekstu z przestrzeni internetowej, przeprosin na łamach gazety oraz zadośćuczynienia w wysokości 2 500 zł na rzecz Przeboju Wolbrom i 5 000 zł dla samego siebie od Redaktora Jerzego Nagawieckiego oraz 10 000 zł na rzecz OSP w Wolbromiu i 10 000 zł na rzecz Przeboju Wolbrom od Redaktora Naczelnego Michała Turskiego. Sędzia Zygmunt Drożdżejko nie tylko oddalił jednak pozew, ale także obciążył go kosztami postępowania oraz zasądził dla pozwanych zwrot kosztów usług adwokackich w wysokości 7 000 zł.  W uzasadnieniu Sąd podkreślił ponadto, że informacje zawarte w artykule „Radny trafiony, ale czy zatopiony?” są prawdziwe.

O jakie informacje chodzi? Jak mogliśmy przeczytać w feralnym artykule: „Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolbromiu sprawuje ważną funkcję w samorządzie miejsko-gminnym i jednocześnie prezesuje Wolbromskiemu KS Przebój oraz OSP w Wolbromiu. Obydwa wymienione stowarzyszenia prowadzą działalność na mieniu Gminy Wolbrom i korzystają z dotacji budżetowych. Łączenie funkcji radnego z działalnością gospodarczą z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzanie taką działalnością lub bycie przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności kłóci się z art. 24f ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku. W zaistniałej sytuacji mandat radnego Gorgonia winien ulec wygaszeniu”.

Ponadto 30 stycznia 2016 roku kilkunastu mieszkańców Gminy Wolbrom wysłało pismo do ówczesnego Wojewody Małopolskiego Józefa Pilcha z prośbą o interwencję. Mogliśmy w nim przeczytać m.in.: „Niedopuszczalne jest wykorzystywanie w takiej sytuacji olbrzymich dotacji przez obydwa podmioty, dotacji przyznawanych ostatecznie przez Radę Miejską w Wolbromiu w postaci uchwały budżetowej i jej następnych zmian. […] czyli pan Przewodniczący sam sobie przyznaje i sam sobie rozlicza dotacje. Jest sędzią we własnej sprawie”.

Kandydat do Sejmiku Województwa Małopolskiego z ramienia PO w 2006 roku oraz do Sejmu RP z listy PiS w 2015 roku przy okazji minionych wyborów samorządowych próbował swoich sił w Radzie Powiatu w Olkuszu. Pomimo tego, że otrzymał on od „OdNowy-Kontynuacji” „jedynkę” w okręgu nr 3 (Gminy Wolbrom i Trzyciąż), to zajął on dopiero 4. miejsce na tej liście, a ogółem 13. w 6-mandatowym okręgu. Wygląda więc na to, że mieszkańcy działania byłego Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wolbromiu skutecznie zweryfikowali przy urnach wyborczych, jeszcze zanim zrobił to Sąd.

Michał Pasternak

Młody działacz społeczny, interesujący się sprawami lokalnymi ziemi olkuskiej, prawem oraz gospodarką.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *