Bukowno

Radni z Bukowna apelują o utworzenie miejsc do leczenia chorych na koronawirusa w olkuskim szpitalu

Radni z Bukowna apelują o utworzenie miejsc do leczenia chorych na koronawirusa w olkuskim szpitalu

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Bukownie Radni jednogłośnie skierowali apel do przedstawicieli władz państwowych i samorządowych o utworzenie miejsc do leczenia chorych na koronawirusa na oddziale zakaźnym Nowego Szpitala w Olkuszu.

przeczytaj więcej