Borówkowy biznes

2021-10-13 /164
Borówkowy biznes
źródło: fot. freepik.com

W przeciwieństwie do tego, co zazwyczaj się sądzi, nie wszystkie tereny naszego kraju są dobrym miejscem do prowadzenia produkcji rolniczej. Wręcz przeciwnie, w Polsce jest niewiele użytków rolnych najwyższej kategorii, a za to bardzo dużo jest ziemi klasy IV i niższych.

Co więcej, w wielu miejscach brakuje wody, pojawiają się zbyt silne przymrozki, a ilość dni słonecznych jest dalece niezadowalająca. Dla borówki takie warunki są niemal idealne, chociaż oczywiście nie wszędzie warto ją uprawiać.

Dla kogo borówka?

Plantacja borówki często sprawdza się jako uzupełniająca produkcja rolna. Ze względu na to, że borówki dobrze się czują przy osłonie innych roślin i dobrze sobie dają radę na glebach o niskiej klasie bonitacyjnej, można traktować je jako źródło dodatkowego dochodu w gospodarstwie rolnym. Nie należy się raczej nastawiać na prowadzenie szkółki borówki jako jedynego źródła dochodu, ponieważ szczyt owocowania osiągają one dopiero po sześciu latach od stworzenia sadzonek (efektywnie w 3-4 lata po zasadzeniu w nowym miejscu), a do tego silne mrozy jednej zimy mogą spowodować, że ich nadziemna część obumrze. Nie zniszczy to plantacji, ale jeden rok będzie z bardzo kiepskimi zbiorami.

Nakład pracy

Borówka na pewno nie jest za bardzo pracochłonna. Przy zakładaniu plantacji konieczne jest doprowadzenie podłoża do odpowiedniego poziomu kwasowości poprzez siarkowanie siarką pylistą. Do tego konieczne jest co roku uzupełnianie poziomu próchnicy. Robi się to poprzez wyoranie bruzd i uzupełnienie ich materią organiczną. Nawozów nie trzeba zbyt wiele, ale dobrze jest podzielić ich dawkę na 4 części podawane w równych odstępach w czasie okresu wegetacyjnego. Jest to wymóg spowodowany płytkim ukorzenieniem krzaków. Szczegóły odnośnie typu nawozu i sposobu jego podawania można poznać już po podjęciu ostatecznej decyzji co do założenia uprawy. Na pocieszenie można dodać, że szkodniki w polskich warunkach są znikomymi problemami i nawet nornicami zająć się mogą bardzo niezależne ptaki drapieżne.

Zbiory - okres zbiorów różnych odmian

Owoce zbiera się w lecie lub bardzo wczesną jesienią przez około 2 tygodnie dla każdej z posiadanych odmian. Warto łączyć odmiany wcześniejsze z późniejszymi i koniecznie wybierać takie, które można w prosty sposób zbierać za pomocą maszyn. Zebrane owoce powinny spokojnie wytrzymać około dwóch tygodni w zwykłej chłodni.

Kuba Łuc

Kuba Łuc