Archeolodzy badają zamek w Rabsztynie

Na zamku w Rabsztynie trwa obecnie odgruzowywanie komór piwnic renesansowego pałacu. Prace te poprzedzane są badaniami archeologicznymi, mającymi na celu natrafić na ciekawe znaleziska. Archeolodzy dotrą niebawem do warstw z czasów spalenia zamku w XVII wieku przez Szwedów. Starostą rabsztyńskim był wówczas bogaty magnat, kanclerz wielki koronny Stefan Koryciński herbu Topór. Można zatem przypuszczać, że wystrój pałacu także był bogaty.

Uzyskane dofinansowanie pozwala nam inwestować miliony złotych w rabsztyńską warownię. Nawet teraz, gdy jest ona zamknięta z uwagi na prowadzony ogrom prac, to i tak przyciąga tłumy turystów. Po zakończeniu inwestycji zamek stanie się jeszcze bardziej atrakcyjny. Pojawią się bowiem nowe możliwości, co pozwoli nam zwiększyć potencjał organizacyjny imprez. Myślę, że dużym urozmaiceniem oferty stanie się na przykład zlokalizowana w murach zamku kawiarnia – komentuje Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik.

Od dwóch miesięcy, na zlecenie władz miasta, realizowany jest projekt „Zagospodarowanie ruin zamku w Rabsztynie w Gminie Olkusz – stworzenie nowego produktu turystycznego”. Jego efektem będzie budowa pawilonu podziemnego z funkcją obsługi ruchu turystycznego, węzłem sanitarnym i kawiarnią dla zwiedzających oraz zagospodarowanie terenu wewnątrz i na zewnątrz murów zamkowych. Obecnie trwają badania archeologiczne w zasypisku części piwnic pomiędzy północną ścianą pałacu, a poprzeczną ścianą, przy której znajdowała się klatka schodowa.

Na razie badania nie przyniosły jakichś spektakularnych odkryć, ale archeolodzy zbadali jedynie warstwę współczesną zasypiska. W trakcie prac m.in. odkryto za to częściowo mur pałacu od strony dziedzińca. Okazało się jednak, że jest on mocno uszkodzony i konieczne będzie jego częściowe rozebranie. Odsłonięto także, zasypane dotąd gruzem, fragmenty poprzecznej ściany z klatką schodową. Ponieważ okazało się, że mury również są uszkodzone, to z racji bezpieczeństwa zarówno pracujących tam osób, jak i samej budowli, konieczne jest wykonanie prac zabezpieczających. Można jednak mieć nadzieję, że dalsze badania archeologiczne przyniosą ciekawe znaleziska.

Przed zniszczeniem zamku podczas Potopu Szwedzkiego starostą rabsztyńskim był bowiem bogaty magnat, kanclerz wielki koronny Stefan Koryciński herbu Topór. Można zatem przypuszczać, że wystrój pałacu także był bogaty i podczas badań archeologicznych może udać się natrafić na jego pozostałości. Już teraz z zasypiska wyciągnięto ponadto kolejne elementy detali architektonicznych, takich jak m.in. wykonana ze zlepieńca parczewskiego kamienna tralka, prawdopodobnie z krużganka. Jest ona datowana na XVI wiek. Jeżeli pozwolą na to warunki atmosferyczne, to badania archeologiczne oraz odgruzowanie tej części piwnic powinno się zakończyć to do końca bieżącego roku.

W planach jest również wykonanie betonowej płyty dennej i muru oporowego, który będzie stanowił zabezpieczenie konstrukcyjne pomiędzy poziomem części pałacowej, a poziomem dziedzińca zamku dolnego oraz wykonanie żelbetowej płyty przykrywającej przyziemie pałacu. Na przyszły rok zaplanowano z kolei wykonanie stalowych schodów łączących poziom patio i taras nad pawilonem. Planowane jest również wykonanie zabezpieczeń i konserwacji murów tej części pałacu wraz z zabezpieczeniem otworów okiennych. Ponadto w południowo-wschodnim murze piwnic pałacu zostanie wykonane przebicie w celu udostępnienia piwnicy, znajdującej się pod bramą zamku, a wzdłuż wschodniej ściany pałacu zostanie wybudowany trójkątny stalowy taras, wsparty na istniejących ścianach.

Na dziedzińcu powstanie z kolei niewielka modułowa scena, na której będą organizowane koncerty oraz spektakle oraz strefa rekreacyjna ze sceną i trawiaste tarasy. W ramach inwestycji konieczne będzie także wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z budową szamba poza murami zamku, instalacji wentylacyjnej, grzewczej oraz elektrycznej. Projekt przewiduje również wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej oraz przeprowadzenie prac wykończeniowych w pawilonie, gdzie zostaną wykonane posadzki, tynki, podwieszane sufity oraz położone płytki ceramiczne. W podziemnym pawilonie zostaną z kolei zlokalizowane obiekty służące obsłudze ruchu turystycznego, takie jak informacja turystyczna, kasa biletowa, węzeł sanitarny z toaletami oraz kawiarnia dla zwiedzających.

Warto także wspomnieć, że dodać, że część zamku zostanie przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych, poprzez m.in. usunięcie progów, co umożliwi samodzielny wjazd osób na wózkach inwalidzkich na dziedziniec zamku dolnego. Jedna z toalet w podziemnym pawilonie będzie ponadto przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Przeprowadzenie tych prac pozwoli zamknąć zasadniczy zakres robót budowlanych, koniecznych do udostępnienia całości zamku zwiedzającym. Planowany termin zakończenia inwestycji to 30 października 2020 roku. Przypominamy, że realizacja tego ambitnego zadania kosztować będzie 3 114 883,65 zł. Władze Olkusza zdołały jednak pozyskać na tel cel aż 1 709 387,32 zł unijnego dofinansowania.

źródło: umig.olkusz.pl

Michał Pasternak

Młody działacz społeczny, interesujący się sprawami lokalnymi ziemi olkuskiej, prawem oraz gospodarką.

One thought on “Archeolodzy badają zamek w Rabsztynie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *