Akcja "Bezpieczna droga do szkoły" w powiecie olkuskim

2022-09-14 /119
Akcja "Bezpieczna droga do szkoły" w powiecie olkuskim
źródło: fot. Małopolska Policja

Policjanci powiatu olkuskiego zaangażowani w coroczną akcję "Bezpieczna droga do szkoły" uczyli i przypominali uczniom najmłodszych klas o bezpieczeństwie na drodze. 

Policjanci w powiecie olkuskim od początku września zwracają szczególną uwagę na szkoły. Pomagają uczniom bezpiecznie dotrzeć na zajęcia, ostrzegając ich o zagrożeniach na drodze i dostarczając materiały odblaskowe. Oprócz monitorowania pojazdów wokół szkół, policjanci zwracali uwagę na prawidłowe przewożenie dzieci w samochodach oraz na prawidłowe parkowanie pojazdów w pobliżu szkół. Podczas działań mundurowi policjanci skupiali się na wszystkich typach uczestników ruchu drogowego, nie tylko młodych. W ramach spotkań z rodzicami i dziadkami uczniów przekazywali broszury i ulotki informacyjne dotyczące przestrzegania ograniczeń prędkości oraz oszustw metodą "na wnuczka". Reagowali również na problemy związane z ruchem drogowym w szczególności na dzieci poruszające się pieszo i rowerami po drogach publicznych. 

Policjanci oprócz zapewnienia bezpieczeństwa uczniom prowadzili edukację na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie powiatu olkuskiego. Policjanci rozmawiali z uczniami klas I-III o bezpieczeństwie na drodze i przejściach dla pieszych. Policjanci omówili jak należy się zachować w przypadku napotkania niebezpiecznego zwierzęcia lub obcej osoby, jak prawidłowo przechodzić przez przejście dla pieszych oraz inne zagadnienia związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Policjanci pytali również uczniów o numer telefonu alarmowego oraz oceniali wiedzę dzieci na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Policjanci byli zadowoleni z odpowiedzi uczniów na wszystkie pytania. Na koniec wręczono nagrody klasowe w postaci odblasków i książeczek do malowania. 

Janusz Kijowski

Janusz Kijowski