28. Olkuskie Forum Organizacji Pozarządowych

Podsumowanie minionego roku i przedstawienie planów na nowy rok: takie były główne tematy 28. Olkuskiego Forum Organizacji Pozarządowych. W spotkaniu, jakie odbyło się w minioną środę w olkuskim magistracie wzięło udział przeszło 20 przedstawicieli stowarzyszeń działających na terenie Miasta i Gminy Olkusz.

49656201 1218723861616786 5124045637968461824 o - 28. Olkuskie Forum Organizacji Pozarządowych

Zebranych powitał Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy Olkusz Jacek Imielski, a następnie głos zabrała Zastępca Burmistrza ds. Społecznych Bożena Krok. W swoim wystąpieniu pogratulowała przedstawicielom olkuskich stowarzyszeń ich społecznej działalności i złożyła życzenia noworoczne. Przekazała także kalendarze i materiały promocyjne wydane przez magistrat. W imieniu olkuskich organizacji pozarządowych życzenia dla władz miasta i radnych złożył z kolei Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia na Rzecz Historycznych Organów Hansa Hummla w Olkuszu Jacek Ćmielewski.

49897892 1218723704950135 5983612535432019968 o - 28. Olkuskie Forum Organizacji Pozarządowych

Następnie przedstawiciele stowarzyszeń przybliżali działalność swojej organizacji, mówiąc nie tylko o dokonaniach minionego roku i planach na rozpoczynający się rok, ale także o problemach z jakimi muszą się borykać. O swoich sukcesach i zamierzeniach mówili reprezentanci Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser”, Stowarzyszenia na rzecz Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej „Wszyscy dla wszystkich”, Stowarzyszenia Otwartych Serc Aktywnych Kobiet /SOS/, olkuskiego koła Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie, Olkuskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu, Polskiego Związku Niewidomych, Olkuskiego Stowarzyszenia „Miasta Partnerskie”, olkuskiego oddziału PTTK, Olkuskiej Grupy Turystycznej „Amonit”, Stowarzyszenia Teatralno-Literackiego, Stowarzyszenia na Rzecz Historycznych Organów Hansa Hummla, Stowarzyszenia „Zamek Rabsztyn”, Stowarzyszenia Inicjatyw Młodzieży Olkuskiej „SIMO”, olkuskiego koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz Bractwa Rycerskiego Kruk – Starostwa Rabsztyńskiego.

49914703 1218723711616801 8870270599218331648 o - 28. Olkuskie Forum Organizacji Pozarządowych

Podsumowując prezentację Bożena Krok pogratulowała tak szerokiej i różnorodnej działalności, jaką podejmują olkuskie stowarzyszenia i przyznała, że to co usłyszała jeszcze bardziej utwierdza ją w przekonaniu, że warto inwestować w organizacje pozarządowe. Olkuskie Forum Organizacji Pozarządowych jest organizowane przez Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu we współpracy ze Stowarzyszeniem Dobroczynnym „Res Sacra Miser” w ramach projektu „Pomost”.

źródło: Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu

Michał Pasternak

Młody działacz społeczny, interesujący się sprawami lokalnymi ziemi olkuskiej, prawem oraz gospodarką.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *