17. urodziny Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olkuszu

Warsztat Terapii Zajęciowej w Olkuszu świętował niedawno swoje 17. urodziny. Ośrodek opiekujący się na co dzień osobami z niepełnosprawnością intelektualną prowadzony jest przez Stowarzyszenie Otwartych Serc Aktywnych Kobiet w Olkuszu.

20200220 103231 - 17. urodziny Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olkuszu

Przypominamy, że Warsztat Terapii Zajęciowej w Olkuszu powstał w 2002 roku, a jego podstawowym celem jest zwiększenie zakresu samodzielności i zasadności życiowej, wdrażanie do aktywności fizycznej i umysłowej oraz nabywanie nowych umiejętności przez podopiecznych ośrodka. Aktywny udział w zajęciach buduje bowiem poczucie ich własnej wartości i sensu życia, eliminując monotonię dnia codziennego, nudę i pustkę. Obecnie w Warsztacie Terapii Zajęciowej funkcjonuje 6 pracowni: artystyczno-fotograficzna, krawiecko-dziewiarska, zaradność życiowa, komputerowo-poligraficzna, rękodzieło i gospodarstwo domowe. W ramach terapii prowadzone są zajęcia z psychologiem, logopedą oraz rehabilitantem.

20200220 103613 - 17. urodziny Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olkuszu

Podopieczni ośrodka biorą także udział w kiermaszach, z których zebrane środki przekazywane są na cele integracyjne. W placówce działa również sekcja sportowa „Tajfuny” pod patronatem Achilles International Poland. Od początku działalności ośrodka jego 12 podopiecznych znalazło zatrudnienie w zakładach pracy chronionej lub zakładach aktywności zawodowej. Biorą oni także udział w targach pracy, projektach zawodowych, treningach ekonomicznych, konkursach, wycieczkach czy w licznych warsztatach i imprezach integracyjnych. Pomimo tego, że podopieczni sami wymagają pomocy, to chętnie biorą udział w akcjach, w których sami mogą pomagać, jak np. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy czy „Nakręć się i pomóż Lenie”.

20200220 104238 - 17. urodziny Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olkuszu

Na uwagę zasługuje także m.in. fakt, że na Mitingu Lekkoatletycznym w Krakowie, który miał miejsce 31 maja ubiegłego roku, podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej w Olkuszu r. wzięli udział w biegu na 100 metrów, skoku w dal oraz rzucie kulą, zdobywając łącznie 6 medali, w tym 4 złote i 2 srebrne.

Michał Pasternak

Młody działacz społeczny, interesujący się sprawami lokalnymi ziemi olkuskiej, prawem oraz gospodarką.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *